Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Laskowskiego
„Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń”,
która odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 roku o godz. 1000
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.