Sesje zjazdowe

  • Rozpoczęcie sesji zjazdowej dla studentów kierunku: Nawigacja (I stopnia) 15.01.2017r. - zakończenie 25.03.2017r.
  • Rozpoczęcie sesji zjazdowej dla studentów kierunku: Nawigacja (II stopnia) 12.03.2017r. - zakończenie 03.06.2017r.
Opłata roczna za studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:
  • na kierunku Nawigacja I stopnia 3 800 zł
  • na kierunku Nawigacja II stopnia 3600 zł
  • na kierunku Geodezja i kartografia 3 400 zł
  • na kierunku Geoinformatyka II stopnia 3600 zł
Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Geodezja i kartografia odbędzie się dnia 20.10.2017r. (piątek) o godz. 16:00 w sali 19 przy ul. Wały Chrobrego 1-2.