Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Pierwszy Zjazd Absolwentów wydziałów Nawigacyjno-Połowowych i Mechanicznych PSRM - PSM - WSM już za nami. Po emocjach Zjazdu i kuracji po "Balu Śledziołapa", nareszcie nabraliśmy sił, aby spotkać się na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu Stowarzyszenia dnia 12.05.2003. Zameldowało się 34 Kolegów, gdzie przy lampce szampana i kawie zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące naszej paczki.

W związku z rezygnacją kolegi Wojtka Dacki z funkcji prezesa przeprowadzono wybory na nowego szefa. Powołano Komisja skrutacyjną w składzie: 
Juliusz Cwynar,
Stanisław Machay,
Feliks Michniewski.

Kandydatury z sali: Anatol Magdziak - dotychczasowy z-ca prezesa, Zbigniew Niciak - członek, Ferdynand Tyżaj - członek.

Wynik glosowania:
Anatol Magdziak - 30 głosów,
Zbigniew Niciak - 3 glosy,
Ferdynand Tyżaj - 1 glos.


Nowym prezesem został wybrany kol. Anatol Magdziak. W tym układzie zaistniała potrzeba wybrania zastępcy - zebrani jednogłośnie funkcje zastępcy prezesa powierzyli koledze Zbyszkowi Niciakowi.

Nowy prezes podziękował bardzo serdecznie koledze Wojtkowi Dacko za rozbudowę i umocnienie naszego stowarzyszenia, jak również za ogromny wkład i zaangażowanie w organizację naszego I-go Zjazdu Absolwentów PSRM.
Funkcje skarbnika powierzono dotychczasowej "kasie", koleżance Elżbiecie Trzeciak-Zawadzkiej, która przedstawiła sprawozdanie finansowe od chwili objęcia kasy od kol. Machaya Stanisława, w kwietniu 2002 r., poprzez organizację finansową Zjazdu.

Aktualny skład władz Stowarzyszenia Absolwentów PSRM stanowią: 
Prezes - Kol. Anatol Magdziak
Wiceprezes - Kol. Zbigniew Niciak
Skarbnik - kol. Elzbieta Trzeciak-Zawadzka
Wzorem dotychczasowych reguł spotkania nasze odbywać się będą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, o godzinie 1700 w klubie "Pod Masztami" w Sali Kapitańskiej - na co otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie oficjalną zgodę i aprobatę JM Rektora Bolesława Kuźniewskiego. Wyraził on również zgodę na korzystanie z serwera szkoły morskiej do umieszczenia strony internetowej naszego Stowarzyszenia - obecnie trwają prace organizacyjne i stąd zwłoka w modernizacji dotychczasowej. 

Zmienił się także adres e-mail: sledziolapy@wsm.szczecin.pl
Tel.(48-91) 4630 336, Fax (48-91) 4630 486, Kom.0600 885 008

Padła, tak myślę, bardzo interesująca propozycja kolegi Pawła Rauchuta, aby raz do roku w plenerze organizować spotkania-minizjazdy naszego gremium - co koleżanki i koledzy na to?

Dnia 13.05.2003 delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie kol: Elżbieta Trzeciak-Zawadzka, Anatol Magdziak, Wojciech Dacko, Zbigniew Niciak złożyła kwiaty i znicze w imieniu kolegów na grobie Leszka Tarnowieckiego, w obecności wdowy, zgodnie z wolą darczyńcy.

Została również powołana Rada Programowa Stowarzyszenia, w której skład wchodzą: Kol.kol: Magdziak Anatol, Zbigniew Niciak, Elzbieta Trzeciak, Wojciech Dacko, Julian Cwynar, Maksymilian Jędrzejczyk. 
Ustalono program działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące:
1/ Udział kolegów -członków w promocji nowej książki redaktora Bogdana Czubasiewicza pt."Spowiedź Reportera" w Klubie 13-Muz dnia 29-05-2003.
2/ Udział kolegów -członków w organizacji REQUIEM W.A. Motzarta na Cmentarzu Centralnym dnia 6.07.2003 RAZEM Z Klubem Kapitanów
3/ Spowodowanie aby Sztandary "Gryfa" i "Transoceanu" umieścić w Muzeum Morskim

Ustalono przerwę wakacyjną podczas której każdy z członków Stowarzyszenia zastanowi się nad planem naszej dalszej działalności. 

Z wyrazami szacunku
Kpt.ż.w. Anatol Magdziak

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę