Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Spotkanie otworzył i prowadził Wasz Prezes. Frekwencja jak zwykle dopisała.

Omówiono tematy:

1/ Tablica/kamień pamiątkowy.
Nasz wniosek o kamień/tablicę pamiątkową uzyskał zgodę i akceptację Rektora. Nadzór nad wykonaniem z ramienia AM pełni kanclerz. Jak wynikało z rozmów z kanclerzem i jego zastępcą Pani konserwator jest za tablicą a nie za kamieniem. Ażeby rozpocząć procedurę i uzyskać zgodę należy przedłożyć projekt treści i planowanej grafiki.

Zaproponowana przeze mnie treść napisu:
W TYM GMACHU W 1962 r POWSTAŁA SZKOŁA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO – PREKURSORKA SZKÓŁ: PSRM, PSM, WSM I OBECNEJ AKADEMII MORSKIEJ.

Na dole w podpisie: Stowarzyszenie Absolwentów PSRM i nasz znaczek /śledź z czterema paskami/

Koledzy przyjęli projekt jednogłośnie.
Kolega Kosmowski zaproponował, aby nad treścią umieścić loga /emblematy/ wymienionych szkół tj. SRM, PSRM, PSM, WSM.
Kolega Dreszer pożyczył do wykorzystania emblematy PSRM i PSM, Ela dostarczy WSM.
Wykonanie projektu graficznego podjął się kolega Markowski.
Mając ten projekt złożę u kanclerza , aby nadać bieg formalnościom.

2/ Spotkanie Noworoczne 2017 – zebrani jednomyślnie zagłosowali za organizacją.
Ustalono datę spotkania na 09.01.2017. godzina 1700 w klubie pod Masztami. Spotykamy się z osobami towarzyszącymi, na ustalonych zasadach – tj. Pani Wanda zapewnia ciepłe i zimne przekąski i popitki oraz samograjka, my przynosimy ze sobą ulubione procenty.
Na następnym spotkaniu 7-go listopada chętni zgłaszają swój akces i wpłacają po 50 zł/osoba
/dzisiaj rozmawiałem z P.Wandą – podtrzymuje ubiegłoroczną cenę 50 zl/osoba. Nowy wymóg muszę uzyskać zgodę od kanclerza na organizację tej imprezy/.

3/ Bal Śledziołapa 2017 – 03.02.2017. w godzinach 1900-0200 . Zebrani zdecydowali , że do tańca będzie przygrywał zespół wynajęty przez nas. Kolega Dudziński zobowiązał się skontaktować z fajnym zespołem, o warunkach poinformuję na następnym spotkaniu.

4/ V-ce Prezes kolega Kosmowski poinformował zebranych o mającej się odbyć pod koniec października akcji – czyszczenie tabliczek pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”.
Zgłosiło się sporo kolegów, Ela zrobiła listę. O dokładnej dacie akcji poinformuje kol. Linka.

5/ Następne spotkanie dnia 07.11.2016. godzina 1700.

Relację sporządził
Wasz Prezes
Anatol Magdziak

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę