Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelnia O Akademii

Misja Uczelni

Misją Akademii Morskiej w Szczecinie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej, w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Misją szkolnictwa morskiego Akademii jest również reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy

Historia

Historia Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim sięga już ponad siedem dekad wstecz. Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni do Szczecina. Powstała na jego bazie Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie powołana została 1 stycznia 1947 roku. W 1949 roku została ona podporządkowana Państwowemu Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, a następnie w 1951 roku przekształcona w Nawigacyjne Technikum Morskie. Zarządzeniem Ministra Żeglugi z 18 lipca 1953 roku technikum postawiono w stan likwidacji. 
W ciągu sześciu lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej i Nawigacyjnego Technikum Morskiego wypromowano 429 absolwentów. Z ich grona wywodziło się dwóch ministrów resortu żeglugi, trzech rektorów, wielu naukowców, dyrektorów urzędów morskich i innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz liczna kadra cenionych oficerów i kapitanów floty handlowej.
Dynamiczny rozwój floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich sprawił, że szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane. W roku 1962 powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego, która prowadziła dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich. W 1963 roku powołano nową szkołę – była to pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Kształciła ona kadrę oficerską dla floty handlowej, a nauka trwała trzy lata. Struktura organizacyjna utworzonych wydziałów Nawigacyjnego i Mechanicznego miała, podobnie jak w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, cechy uczelni wyższej. W 1967 roku połączono obydwie szkoły. W ich miejsce powstała pomaturalna Państwowa Szkoła Morska z trzema wydziałami: Nawigacyjnym, Nawigacyjno-Połowowym i Mechanicznym. 
Państwowa Szkoła Morska została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w roku akademickim 1969/1970. W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, do którego z Wydziału Nawigacyjnego przeniesiono kierunek kształcenia transport.
Gdy w roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych – w dyscyplinie geodezja i kartografia, a w 2002 roku uprawnienia takie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn otrzymał Wydział Mechaniczny, Wyższa Szkoła Morska awansowała do statusu uczelni akademickiej, dzięki czemu od 2004 roku nabyła prawa do nazwy: Akademia Morska w Szczecinie.
Przekształcenie nastąpiło 12 marca 2004 roku.
W kolejnych latach uczelnia uzyskiwała kolejne uprawnienia. Wydział Nawigacyjny jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport, co umożliwia prowadzenie studiów doktoranckich. W 2012 roku Wydziałowi Mechanicznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
W roku 2019 na skutek reform w szkolnictwie wyższym utworzone zostały dwa nowe wydziały: Wydział informatyki i Telekomunikacji oraz Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki. Ich powstanie wyznacza obecnie trend w rozwoju uczelni, która wyraźnie zwróciła się w kierunku technologii cyfrowych i świata IT.
 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę