Aktualności - Umiejętności "miękkie" w edukacji technicznej - start nowego projektu - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

W środę, 21 października 2020, odbyło się pierwsze spotkanie projektu Innovative SOft SkilLs to Maritime Education and Training – i-SOL.MET.

W projekcie uczestniczą następujące instytucje związane z sektorem morskim:
University of the Aegean, Grecja - lider
CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE – ASSOCIATION, Francja
Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy, Bułgaria
T. C. Piri Reis Universitesi, Turcja
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA, Rumunia
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Polska
PPP Learn, Grecja
Hellenic Shortsea Shipping Association, Grecja
Wprowadzenie
„Innovation in Blue Econony” uznają brak wykwalifikowanej siły roboczej znającej najnowsze technologie i szereg innych dyscyplin, jako wyzwanie i czynnik utrudniający niebieską gospodarkę (Blue Economy). Również Program na rzecz umiejętności dla Europy potwierdza ten sam status i sugeruje podjęcie działań w celu poprawy jakości i podkreśla znaczenie szkolenia dla uzyskania niezbędnych umiejętności.
Szkoły morskie stoją przed kilkoma wyzwaniami związanymi z przygotowaniem studentów do sprostania wymaganiom w miejscu pracy w coraz bardziej złożonym, opartym na wiedzy i technologii środowisku. Brakuje umiejętności wymaganych przez pracodawców, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja i praca zespołowa.
Cele
W tym kontekście iSOL-MET ma na celu:
- Zlikwidować lukę między światowymi wymaganiami dotyczącymi żeglugi w zakresie umiejętności i kompetencji miękkich w zakresie zasobów ludzkich poprzez opracowywanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych opartych na metodologii studium przypadku
- Spełnienie potrzeb specjalistów morskich w zakresie możliwości rozwoju kariery nawet po zakończeniu służby morskiej na pokładzie
- Wypełnienie luki w doświadczeniu studentów uniwersytetów morskich w zakresie operacji na pokładzie i praktyk żeglugowych.
-Wymianę najlepszych praktyk i świadomości kulturowej w zakresie edukacji morskiej i kwestii związanych z żeglugą.

W realizację projektu ze strony Akademii zaangażowane są następujące osoby:
Agata Więsek i Piotr Wołejsza z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Patrycja Narękiewicz, Marek Narękiewicz i Bogusz Wiśnicki z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę