Aktualności - Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Komunikat Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 04.09.2020 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19

Na podstawie  art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego na terenie Uczelni i zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 informuje się o organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, w szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych:
  1. zajęcia dydaktyczne dla studentów I semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą prowadzone w formie mieszanej (hybrydowej), z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z Procedurą  BHP dotyczącą obostrzeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 w trakcie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach i egzaminach dyplomowych (z dnia 03.06.2020 r.). Zajęcia wykładowe będą prowadzone w formie online, ćwiczenia i laboratoria w  bezpośrednim kontakcie. Decyzję o formie prowadzenia projektów podejmuje dziekan w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia;
  2. zajęcia dydaktyczne dla pozostałych studentów oraz doktorantów prowadzone będą w formie mieszanej (hybrydowej):
    • laboratoria, symulatory, niektóre projekty oraz ćwiczenia terenowe (wymagające korzystania z aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej) będą prowadzone w  bezpośrednim kontakcie, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
    • wszystkie zajęcia audytoryjne, ćwiczeniowe oraz niektóre laboratoria i projekty będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle, zgodnie z zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w AM  (zarządzenia nr 21/2020 Rektora AM z dnia 09.04.2020 r . z późn. zm.). Decyzję o formie prowadzenia projektów podejmuje dziekan w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia;
  3. Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów. Zajęcia będą rozplanowane w taki sposób, aby studenci bezkolizyjnie uczestniczyli zarówno w zajęcia prowadzonych w formie online  jak i bezpośrednim kontakcie.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę