Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Zmarły 2 lutego kpt. ż. w. Jan Prüffer pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nawigacyjnego w latach 1971–1973.

Na wieczną wachtę odszedł 2 lutego kpt. ż. w., mgr prawa, Jan Zygmunt Prüffer – były Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, absolwent PSM w Szczecinie, pilot morski, zasłużony człowiek morza, człowiek głębokiej wiary. Urodził się 14 listopada 1931 r. w Warszawie. Przed i podczas wojny należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie powstania warszawskiego został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1947 r. zdał małą maturę w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, a w 1948 został przyjęty do Szkoły Jungów w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego. Po jej ukończeniu i pomyślnym złożeniu egzaminów wstępnych, 4 września 1949 r. rozpoczął naukę na Wydziale Nawigacyjnym Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Praktyki morskie odbył na „Darze Pomorza” i na „Zewie Morza”. Był prymusem swojego rocznika, starszym marynarzem instruktorem na „Darze Pomorza”, następnie wykładowcą przedmiotów nautycznych w Technikum Morskim Nawigacyjnym w Szczecinie. Pod koniec 1953 r. był zatrudniony w rezerwie Polskiej Żeglugi Morskiej, ale nie otrzymał zezwolenia na pracę na statkach morskich. Opinia służb bezpieczeństwa zamknęła mu wówczas możliwość zatrudnienia w PŻM i PLO. W latach 1954–1970 pracował w pilotażu Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście. W 1961 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie pracował w reaktywowanej w 1963 r. PSM, przekształconej w 1969 w Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Był wykładowcą nawigacji i szkolił słuchaczy w pilotowaniu statków trasą Szczecin–Świnoujście. Na zakończenie działalności Wydziału Nawigacyjnego w PSM otrzymał list pochwalny od doc. dr. hab. Zdzisława Łaskiego, pierwszego Rektora nowej WSM, z wyrazami najwyższego uznania za pomoc w trudnym okresie tworzenia i rozwoju Szkoły oraz za wytrwałość i sumienność w przekazywaniu własnej wysokiej wiedzy słuchaczom PSM. 1 IX 1970 powierzono kpt. Prüfferowi pełnienie obowiązków prodziekana Wydziału Nawigacyjnego w WSM, a w okresie 1 III 1971–31 VIII 1973 został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Nawigacyjnego (od momentu powierzenia kpt. ż.w. doc. mgr. Aleksandrowi Walczakowi, dotychczasowemu dziekanowi Wydziału Nawigacyjnego, stanowiska prorektora). Podczas pracy w WSM okresowo pracował jako kapitan na statku szkolnym „Azymut”.


 
Fot.: Od lewej: prorektor WSM Aleksander Walczak i Dziekan WN WSM Jan Prüffer w komisji egzaminacyjnej. Szczecin 1972 [Kadry Morskie RP, 2012]
 
W latach 1979-1984 był dyrektorem Liceum Morskiego w Szczecinie i kapitanem m/s „Kapitan K. Maciejewicz”, który w 1981 r. odprowadził na złomowanie. Od 1982 do 1996 r. dowodził statkami PŻM w Szczecinie. Jego ulubionym masowcem, który budowę nadzorował i odbierał, był m/s „Powstaniec Warszawski”. Należał do Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Szczecinie, Klubu Powstańców Warszawskich w Szczecinie i był ławnikiem Izby Morskiej w Szczecinie. Jego pasją był brydż sportowy – w I Olimpiadzie Brydżowej w 1961 r. zdobył mistrzostwo Polski.
 
Pogrzeb planowany jest 9 lutego. Cześć Jego pamięci!

https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę