Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

1 lipca rusza pierwsza - na nowych zasadach - edycja Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności takich, które mogą przyczynić się do rozwoju Miasta i wpłynąć na ożywienie regionu.

Na konkurs mogą zostać zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, które zostały obronione w tym lub w poprzednim roku. Powinny także prezentować wysoki poziom merytoryczny, warsztatowy i  dotyczyć tematyki związanej z takimi dyscyplinami jak nauki ścisłe i przyrodnicze, humanistyczno-społeczne, inżynieryjno-techniczne, medyczne czy nauki o zdrowiu.

Wybrane prace mogą zgłaszać zarówno ich autorzy, jak i uczelnie wyższe czy też promotorzy i opiekunowie naukowi prac, wypełniając kartę zgłoszeniową. Istotne jest jednak aby wytypowana praca została oceniona przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry, a jej ewentualne wdrożenie niosło szereg bezpośrednich lub pośrednich korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina.

Kartę zgłoszeniową wraz ze streszczeniem pracy, jej pełnym tekstem w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD lub pendrive, opinią i oświadczeniem oraz zgodą na publikację przez Gminę Miasto Szczecin, należy złożyć do dnia 31 lipca 2020 r. w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.  

W zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych prace należy składać osobiście bądź też za pośrednictwem uczelni z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową”, w sekretariacie Biura Architekta Miasta, pl. Armii Krajowej 1.

Bliższe informacje dostępne są na stronie.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę