Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS pełnił funkcję rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przez ostatnie 4 lata – w kadencji 2016-2020, a 22 kwietnia 2020 r. został wybrany na kolejną kadencję (2020-2024). Głosowanie odbyło się zdalnie - z użyciem bezpiecznego i testowanego wcześniej systemu głosowania elektronicznego.

Kończąca się właśnie kadencja JM Rektora upłynęła pod znakiem wielu wyzwań, z których najbardziej wymagającym było dostosowanie uczelni do funkcjonowania zgodnie z wymogami nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawy 2.0. To wyzwanie jest wciąż aktualne – nadchodząca kadencja to kontynuacja wdrażania Ustawy 2.0, przygotowanie do nadchodzącej ewaluacji uczelni, a także dalsze prace inwestycyjne oraz rozwój uczelni w kierunku uniwersytetu. 

Przez minione cztery lata JM Rektor skupiał się na realizacji misji uczelni: kształceniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni. Przez ten czas uczelnia umacniała współpracę z biznesem – firmami i przedsiębiorstwami ze Szczecina, regionu, Polski oraz zagranicy, a także ze światem naukowym – polskimi i zagranicznymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Uczelnia modyfikowała także ofertę kształcenia – nowe kierunki i specjalności – kreowaną wspólnie z otoczeniem gospodarczym tak, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy. Zapoczątkowaliśmy także studia w języku angielskim – już od trzech lat, co roku, przyjmujemy grupy anglojęzyczne przyszłych nawigatorów.

Realizując cele misji rozpoczęliśmy także budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) – nowoczesną bazę badawczą, największą inwestycję ostatnich lat, a także – otworzyliśmy dwa nowe wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Tak wyraźny zwrot uczelni w kierunku rozwijania technologii cyfrowych jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość oraz wskazuje kierunek naszych działań w najbliższych latach. To także naszej pozycji w świecie nauki, kolejne badania i projekty w uprawianych przez naszych naukowców dyscyplinach, komercjalizacja wyników badań. 

Chcemy nadal rozwijać kształcenie w języku angielskim, oparte o nowoczesne metody kształcenia i najwyższej jakości bazę laboratoryjno-symulacyjną.

Rektor jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie, po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. W kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomocnikiem rektora ds. morskich.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych dot. inżynierii ruchu morskiego. Szereg z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę