Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Akademia Morska w Szczecinie oficjalnie przystępuje do współpracy z PKN ORLEN – przed nami wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa to obecnie bardzo silny kierunek rozwoju rynku energii odnawialnej, który coraz wyraźniej zaznacza się również w Polsce. Akademia Morska w Szczecinie, podążając za współczesnymi trendami rozwojowymi realizuje badania i wdrożenia, prowadzi działania zmierzające do popularyzacji tematyki wśród kandydatów na studia, studentów, naukowców oraz przedstawicieli biznesu. Od tej pory misję będziemy prowadzić w oparciu o współpracę z jednym z największych graczy na rynku, z którym poprzez wiatrową energetykę off-shore’ową, będziemy rozwijać dalsze badania nad tą gałęzią przemysłu energetycznego.

Wspólne inicjatywy badawcze i naukowe, szkolenia i dydaktyka, konferencje i seminaria naukowe, promocja morskiej energetyki wiatrowej wśród społeczeństwa – to podstawowe założenia naszego partnerstwa na rzecz rozwoju odnawialnej energii, którą możemy pozyskiwać w oparciu o naturalne źródła dostępne na Bałtyku. To ogromna szansa dla naszych naukowców, a także studentów. Wymiana myśli i doświadczeń, wspólne badania, wsparcie w przygotowaniu prac dyplomowych – na rozmaitych poziomach działalności AMS, możemy wspierać się wzajemnie ze specjalistami z PKN ORLEN, czerpiąc ze swoich doświadczeń: naukowych i biznesowych.

AMS w ostatnim czasie, podążając za międzynarodowymi trendami, podjęła już pierwsze kroki w upowszechnianiu tematyki morskiej energetyki wiatrowej.
Dotychczas podjęte kompleksowe działania pozwoliły nam koncepcję kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia, który od roku akademickiego 2021/22 zostanie uruchomiony na Wydziale Mechanicznym naszej uczelni: Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe (specjalność: eksploatacja siłowni wiatrowych).

Oferujemy 3,5-roczne studia inżynierskie - stacjonarne i niestacjonarne. Ogólnoakademicki profil studiów zapewni uzyskanie kompetencji niezbędnych w przebiegu kariery zawodowej w sektorze przedsiębiorstw, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną, mechatroniką, diagnostyką i eksploatacją maszyn.

– Gwałtowny rozwój technologii związanych z energetyką odnawialną, eksploatacją i serwisowaniem systemów przemysłowych oraz szeroko rozumianą morską energetyką wiatrową, zapewni miejsca pracy dla naszych absolwentów w tych sektorach gospodarki – zapewnia autor programu prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS. – Już dzisiaj na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów: wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługi urządzeń i systemów przemysłowych, szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych. Jest to w tej chwili bardzo nienasycony rynek pracy, w czym upatrujemy szansę rozwoju szkoleń i kształcenia na nowym kierunku – dodaje prof. Bejger.

W ramach popularyzowania postaw proekologicznych, chcąc promować zieloną energię, zorganizowaliśmy w roku 2020 pierwszy konkurs MEWy. Akademia Morska w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej wspólnie zaprosiły uczniów, studentów i doktorantów do udziału w wizjonerskim konkursie: „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”. Konkurs chcemy prowadzić cyklicznie. To wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, a jego celem jest pobudzenie wyobraźni w oparciu o wiedzę i pomysłowość, a w efekcie zaprezentowanie nawet najbardziej futurystycznych rozwiązań w wykorzystywaniu technologii i pozyskiwaniu energii z morskich farm wiatrowych. 

Te, a także przyszłe naukowe działania pozwolą nam współpracować z PKN ORLEN na partnerskich zasadach, by wspólnie zwrócić oczy całej Polski w kierunku Bałtyku, z którego może płynąć do nas energia z ekologicznych, odnawialnych źródeł. Przyszłość potrzebuje specjalistycznych rozwiązań, które możemy wypracować wspólnie.
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę