Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

W dniach 05-08 listopada 2019 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się prace grupy roboczej 4 (WG4) akcji COST nr CA OC-2017-1-22010 WECANet pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy”. Spotkanie dotyczyło nietechnicznych aspektów rozwoju przetworników energii fal morskich. Obecnie w akcji WECANet programu COST uczestniczy 31 krajów partnerskich.

Spotkanie prowadził przewodniczący grupy dr George Lavidas z Technical University of Delft. W pracach wzięli też udział: prof. Milen Baltov z Burgas Free University, dr Martin Enilov z Queen Mary University of London i pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie: dr hab. inż Leszek Chybowski, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Andrzej Montwiłł i dyrektor CTTM Dorota Chybowska.

W WG4 wyłonione zostały 2 główne grupy zainteresowań:

  1. Identyfikacja czynników napędzających i ograniczających rozwój przetworników fal morskich:
    • podgrupa 1: identyfikacja zasobów, wytyczne środowiskowe i prawne;
    • podgrupa 2: badania świadomości i akceptacji przetworników energii fal morskich wśród interesariuszy.
  2. Zmniejszenie niepewności i kosztów:
    • podgrupa 3: identyfikacja potencjału innowacyjnego i możliwości finansowania wdrożeń przetworników energii fal morskich, analiza cyklu życia (LCA), opracowanie miar konwergencji przetworników;
    • podgrupa 4: analiza potencjału rynkowego energii fal morskich w obecnym (i przyszłym) udziale odnawialnych źródeł energii, niszowe rynki, nowe zastosowania przetworników energii.

W obszarze wymienionych grup tematycznych ustalone zostały propozycje co do dalszych działań i inicjatyw międzynarodowych, których szczegóły będą omawiane na drugim dorocznym spotkaniu uczestników Akcji WECANet, które będzie miało miejsce w dniach 28-29 listopada br. w Porto w Portugalii.

Dodatkowe informacje:
Oficjalna strona WECANet: https://www.wecanet.eu/
Strona Akcji na portalu COST: https://www.cost.eu/actions/CA17105/

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę