Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelnia Aktualności

23.04.2012

Spotkania informacyjne ERASMUS

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. programu Erasmus (rekrutacja na wyjazdy w trakcie semestru zimowego 2012/13 trwa do 30.04.2012). W trakcie spotkań omawiane będą zasady realizacji wyjazdów, możliwości wyjazdu dla studentów poszczególnych wydziałów, zasady aplikacji na wyjazdy.
12.04.2012 RM | Monika Wiese

Wykorzystanie symulatora LCHS.

W rok po zakończeniu projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” zrealizowanego przez Prorektora ds. Morskich dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe” Centrum symulacyjne LNG realizuje główny cel projektu jakim jest rozwój kadr morskich i lądowych o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej.
12.04.2012 RM | Monika Wiese

Analiza inżynierska nie musi być nudna – nowe możliwości projektowe dzięki Centrum Naukowo-Badawczemu Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków.

W Akademii został przygotowany nowy projekt przez dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. nadzw., który zostanie zrealizowany w ramach RPO WZ poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R.
12.04.2012 RM | Monika Wiese

II Etap realizacji projektu pn.: „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego Kołobrzegu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego”.

OSRB Kołobrzeg – stan przed przebudową
W 2012 r. rozpoczął się drugi etap tworzenia OSRB w Kołobrzegu, w ramach projektu realizowanego przez dr inż. kpt. ż. w. prof. nadzw. Wojciecha Ślączkę - Prorektora ds. Morskich. W etapie I zakończono prace budowlane, dokonany został ostateczny odbiór budynku i uzyskano pozwolenia na eksploatację ośrodka. Przeprowadzone prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę całego budynku pod potrzeby dydaktyczne Akademii Morskiej. Uczelnia uzyskała 1027 m2 powierzchni użytkowej, zawierającej nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym 76,1 m2 laboratorium sieciarni.
11.04.2012 ITM | Piotr Borkowski

Interaktywny produkt IT – konkurs z atrakcyjnymi nagrodami

Uczysz się w szkole ponadgimnazjalnej i jesteś pasjonatem, hobbystą, twórcą, początkującym lub zaawansowanym programistą, grafikiem, pomysłodawcą rozwiązań informatycznych? Uwielbiasz nowe technologie? Bawisz się w wirtualnym świecie nie od dziś, przyszły Ci do głowy nowe pomysły i chciałbyś się nimi pochwalić przed szerszą publicznością?
11.04.2012 Katarzyna Opalińska

Otwarcie pracowni komputerowego Symulatora Badania i Obsługi Układów Hydraulicznych

Dnia 27 marca 2012 r. na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowego Symulatora Badania i Obsługi Układów Hydraulicznych. Niniejszą inaugurację swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor, Kanclerz oraz Dziekan WM AM w Szczecinie. Nowo otwarta pracownia jest nowoczesnym laboratorium, w którym znajduje się 8 stanowisk komputerowych, wyposażonych w program Automation Studio kanadyjskiej firmy Famic.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę