Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Świadczenia Funduszu Stypendialnego Student samodzielny finansowo

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA – określenie opisujące stan finansowy pozwalający studentowi na wnioskowanie o stypendium socjalne na podstawie dochodów jego gospodarstwa domowego (student, małżonek studenta, dzieci studenta), bez zaświadczeń z Urzędu Skarbowego dotyczących uzyskanego dochodu za poprzedni rok podatkowy jego rodziców.  

Student będzie uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:
Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich. 

Będziesz uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:

  1. ukończyłeś 26 rok życia,
  2. pozostajesz w związku małżeńskim,
  3. masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy,
  4. osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastepczej

Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:

  1. posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4. nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę