Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci Świadczenia Funduszu Stypendialnego

Szanowni Studenci i Studentki, Doktoranci i Doktorantki,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Morskiej w Szczecinie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w dniach 18 - 25.03.2020 r. (Rozporządzenie MNiSW z dnia 16.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) informuję, że studenci i doktoranci mogą ubiegać się (składać wnioski) o świadczenia poprzez:
  1. ePUAP w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
      lub
  1. operatora pocztowego.
Jednocześnie informujemy, że doręczenia wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów drogą elektroniczną zawartą w wiadomości na stronie MNiSW, (zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz.U. 2020, poz. 256) następują przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP).
W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie w ramach zapomogi może być utrata przez studenta, doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego, potwierdzona zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji.
Dodatkowo informujemy, że wnioski o świadczenia dla studentów będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie dotychczasowych zasad. Możliwe będzie także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu uczelni (np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będą brane pod uwagę dokumenty o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie). 

Wnioski przesłane drogą mailową poza systemem ePUAP nie będą rozpatrywane! Powyższe wnioski należy przesłać poprzez ePUAP lub przy pomocy operatora pocztowego.

Pełny tekst informacji MNiSW dostępny jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego


 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę