Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studia doktoranckie Wydział Nawigacyjny

Informacje ogólne

Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym w roku akademickim 2012/2013 i prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne i w dyscyplinach naukowych:

  • transport,
  • geodezja i kartografia.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z dyscyplin realizowanych na studiach, przygotowanie do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, a także przygotowanie do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Celem kształcenia jest równocześnie zapewnienie doktorantom szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk technicznych, pozwalających na realizację kariery naukowej i zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Studia mają również na celu wdrażanie do odpowiedzialności naukowej i zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa oraz uczenia się przez całe życie.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych AM z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza naukowego, co gwarantuje odpowiedni poziom kształcenia.

Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale są ściśle powiązane z rozwojem dyscyplin naukowych transport oraz geodezja i kartografia. Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora w jednej z podanych wyżej dyscyplin, znajdą zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z gospodarką morską.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę