Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studia doktoranckie Wydział Mechaniczny

Informacje ogólne

Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2013/2014 i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Celem kształcenia jest również zapewnienie doktorantom szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk technicznych, pozwalających na realizację kariery naukowej i zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych obszarów nauk ekonomicznych, społecznych a nawet humanistycznych.

Uczestnicy studiów doktoranckich studiują według programu i planu studiów, badania naukowe prowadzą pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotora lub promotora i promotora pomocniczego).

Zajęcia prowadzone są głównie przez samodzielnych pracowników naukowych AM.

Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale są ściśle związane z rozwojem dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę