Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Koła naukowe Koło Naukowego Diagnostyki i Analizy Sygnałów (KN DiAS) przy Katedrze Diagnostyki i Remontów Maszyn Wydziału Mechanicznego

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 03 lipca 2017r.

Podczas zebrania ukształtowano władze Koła i wyznaczono obszar zainteresowań naukowych członków Koła.
Przewodniczącym Koła DiAS wybrano studenta Wydziału Mechanicznego, specjalności DiRMiUO Tomasza Gabriela.
Chęć pracy w Kole DiAS zadeklarowało ośmiu studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności DiRMiUO oraz ESO.

Data powołania Koła: 07.07. 2017
Opiekun: Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz

Celem powołania Koła jest rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukowo-badawczą, teoretyczną i laboratoryjną, w zakresie diagnostyki i analizy sygnałów, z równoczesnym rozszerzaniem wiedzy, jako narzędziem procesu utrzymania okrętowych układów energetycznych.

Siedzibą Koła Naukowego DiAS jest laboratorium Diagnostyki Maszyn i Analizy Sygnałów, mieszące się w pomieszczeniu 23 obiektu dydaktycznego Katedry Diagnostyki i Remontów Maszyn, przy ul. Willowej 2-4.
Obszar zainteresowań naukowych i działalności członków Koła:

 1. Metody rozpoznawania niesprawności i uszkodzeń eksploatacyjnych łożysk tocznych
 2. Modele diagnostyczne uszkodzeń łożysk tocznych
 3. Wibroakustyczne metody diagnozowania łożysk tocznych
 4. Diagnostykę drganiową maszyn wirujących
 5. Analizę wyników pomiarów w diagnostyce drganiowej
 6. Wykorzystanie współczynnika szczytu w analizie drgań
 7. Weryfikację wiarygodności pomiarowej
 8. Zużycie, przyczyny i symptomy uszkodzeń zębów różnych rodzajów przekładni zębatych.
 9. Metody oceny stanu technicznego przekładni zębatych
 10. Kryteria wyboru symptomów diagnostycznych
 11. Wyposażenie stanowiska badawczego i przebieg badania diagnostycznego
 12. Zasady opracowania wyników badań.

W szczególności w roku akademickim 2017/2018 Koło DiAS planuje podjęcie i realizację następujących tematów:

 1. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania przekładni zębatych wybranego typu
 2. Projekt akwizycyjny i testowanie stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania maszyn wirnikowych
 3. Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania łożysk tocznych różnymi metodami
 4. Koncepcja i realizacja stanowiska laboratoryjnego do akwizycji danych pomiarowych dla Laboratorium Diagnostyki i Analizy Sygnałów
 5. Projekt stanowiska do oceny stopnia zużycia elementów węzła tribologicznego

Studentów zainteresowanych tematyką naukową Koła zapraszamy do współpracy. Kontakt: sekretariat KDiRM ul. Willowa 2-4, pokój 21, tel. (91) 4809 901, e-mail: kdirm@am.szczecin.pl

Autor: M.Szczepanek | Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WM AM w Szczecinie

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę