Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

W związku z wejściem RODO przedstawiamy informacje:

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Morskiej w Szczecinie. Siedziba Klubu: Pływalnia Akademii Morskiej, ul. Starzyńskiego 9a, pok. 11, tel. 91 4809625, azs@am.szczecin.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@am.szczecin.pl

 

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zarejestrowania się w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego AM w Szczecinie, nadania członkostwa, uzyskania ubezpieczenia oraz w celu kontaktowania się z Państwem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości dołączenia do KU AZS AM w Szczecinie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

 

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM

Państwa dane osobowe przekazywane są do Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie.

 

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe usuwane są po ustaniu członkostwa, wynikającego ze Statutu Akademickiego Związku Sportowego.

 

PAŃSTWA PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę