Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Wysokość stypendiów

Ile wynosi stypendium ERASMUS+ dla studenta w w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022?

WAŻNE: Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne (w roku akademickim 2020/2021 wg stanu na 01.03.2021  lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamiast stypendium ERASMUS+  dostaną stypendium  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Stypendium to jest wypłacane w złotówkach. 
Ostateczna wysokość stypendium będzie zatem uzależniona od:
  • kraju do którego student wyjeżdża,
  • długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 1 dnia),
  • sytuacji finansowej studenta
  • sytuacji zdrowotnej studenta

Stawki programu PO WER dla studentów ze stypendium socjalnym

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci, którzy mają stypendium socjalne uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Więcej informacji nt projektu

 

Stawki stypendiów PO WER w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 - studenci z prawem do dodatku socjalnego

Kraje Stawki miesięczne ( w złotówkach)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3019 zł/ mc
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2803 zł/mc
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
2587 zł/mc

Stawki programu PO WER dla studentów niepełnosprawnych

 


 

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci niepełnosprawni uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

 

Stawki stypendiów roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 (stawki miesięczne w złotówkach) - studenci niepełnosprawni

Kraje WYJAZDY NA STUDIA WYJAZDY NA PRAKTYKI
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 zł/mc

2587 zł/mc

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1940 zł/mc

2372 zł/mc

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

1725zł/mc 2156 zł/mc

Oprócz stypendium (stawki powyżej) studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem takich jak np. koszty ubezpieczenia medycznego, koszty opieki medycznej czy fizjoterapii na miejscu pobytu, koszty podróży, specjalne materiały dydaktyczne, a jeżeli będzie taka potrzeba nawet koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej w trakcie pobytu lub koszty profesjonalnego opiekuna na miejscu.


Aby uzyskać dofinansowanie tych wydatków trzeba będzie złożyć specjalny wniosek, który zatwierdzony będzie przez Uczelnię oraz Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Po powrocie ze stypendium należy dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Więcej informacji nt projektu

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę