Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Wyjazdy na studia

Wyjazdy na studia

Otwarty nabór na wyjazdy na studia w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

W dniach 02.03.2021 - 26.03.2021  zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania się  na wyjazdy na studia ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022 

Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów zarówno w semestrze zimowym jaki i letnim roku akademickiego 2021/2022.

WARTO WIEDZIEĆ O WYJAZDACH ERASMUS+
STAWKI STYPENDIÓW ERASMUS+
UCZELNIE PARTNERSKIE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
RELACJE STUDENTÓW 
ZASADY KWALIFIKACJI

W związku z obostrzeniami wynikającymi z COVID19  realizacja wyjazdów na studia i  praktyki będzie możliwa tylko w przypadku zakończenia obowiązywania zarządzenia Rektora AM  w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni w związku ze stanem epidemii (w zakresie dotyczącym wyjazdów zagranicznych studentów) lub za indywidualną zgodą Rektora AM.

Jak zgłosić się na wyjazd na studia? 

To bardzo proste! Wystarczą 3 proste kroki


Wystarczy wybrać Uczelnię Partnerską, sprawdzić czy spełnia się kryteria wyjazdu (czy wyjazd jest możliwy w ramach kierunku studiów, który studiujesz i czy w obecnej rekrutacji prowadzony jest nabór) i czy spełnia się kryteria językowe. Warto także sprawdzić jak wygląda program zajęć na Uczelni, którą wybierzesz – pozwoli ci to wybrać taki semestr na którym zajęcia są bliższe twojemu programowi studiów w AM. Możesz wybrać maksymalnie 3 uczelnie partnerskie określając swój pierwszy, drugi i trzeci wybór).Następny krok to złożenie formularza zgłoszeniowego na wyjazd na ERASMUS+ oraz (w przypadku osób, które planują wyjazd w ciągu ostatnich 2 semestrów studiów) opinię promotora/opiekuna roku. Termin składania formularzy na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 (wyjazdy zarówno na semestr letni jak i zimowy) mija 26.03.2021. Formularze należy przesłać emailem na adres erasmus@am.szczecin.pl 

Po zakończeniu naboru zgłoszeń zostaniesz zaproszony do potwierdzenia swojej znajomości języka wymiany (języka kraju, do którego jedziesz lub języka, w którym będziesz mieć zajęcia). Test ten odbędzie się onine a o  jego terminie zostaniesz poinformowany za pośrednictwem email. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby z certyfikatem językowym potwierdzającym znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie wymaganym przez Uczelnię Przyjmującą oraz studenci studiujący w AM w języku angielskim (jeżeli ubiegają się o wyjazd w języku angielskim).


Wykonałeś już opisane kroki? Jesteś oficjalnie kandydatem na wyjazd w ramach programu ERASMUS+. Wyniki rekrutacji przedstawi ci Koordynator Uczelniany ERASMUS+ (za pośrednictwem maila)  w ciągu około 3 tygodni od zakończenia rekrutacji.
Jeżeli szukasz dodatkowych informacji, skonsultuj  się z Koordynatorką Uczelnianą p. Ewą Tarabicka erasmus@am.szczecin.pl, tel. 091480 93 45, Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej pok.  102 (budynek uczelni przy Wałach Chrobrego)

 

Pliki do pobrania:

Jak wygląda wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie, na uczelni, z którą Akademia Morska podpisała umowę o wymianie. Taki wyjazd może trwać 1 lub 2 semestry  i można na niego wyjechać najwcześniej na 2 roku studiów.  W ramach wyjazdu przez ustalony termin chodzisz na zajęcia na uczelni partnerskiej i tam zaliczasz egzaminy. Studiujesz, zaleznie od uczelni partnerskiej  bądź w języku kraju do którego jedziesz lub w języku angielskim (szczegółowe informacje w liście partnerów).

W ramach programu ERASMUS+ za studia na uczelni partnerskiej nie płacisz czesnego i ponosisz tylko takie opłaty jak studenci lokalni (np. za wydanie legitymacji studenckiej). Na miejscu znajdujesz się pod opieką  Działu ds. Współpracy  Zagranicznej (tzw. International Office)  danej uczelni przyjmującej i możesz się do nich zwrócić w razie ewentualnych pytań. Każda uczelnia przygotowuje równiez dla studentów materiały informacyjne nt. uczelni, miejscowości w której studiujesz, kraju do którego jedziesz a takze często organizują wydarzenia dla studentów pozwalające im poznać bliżej kulturę danego kraju oraz poznać bliżej studentów lokalnych i innych studentów zagranicznych.  Na wielu uczelniach działa również ERASMUS STUDENT NETWORK organizacja studencka, która wspiera studentów zagranicznych. 

Przygotowanie takiego  wyjazdu  składa się z dwóch częsci  - najpierw student musi zostać zakwalifikowany na wyjazd (na podstawie znajomości języka obcego w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej  i wyników w nauce) a potem uczelnia partnerska musi go zaakceptować na podstawie przesłanego zgłoszenia. 

Dla każdego studenta wyjeżdżającego na studia  przygotowywany Learning Agreement for Studies czyli  porozumienie między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby AM  mogła uznać i zaliczyć  okres studiów za granicą. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.  Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów oznacza zaliczenie zajęć przez uczelnię macierzystą. W niektórych przypadkach konieczne bedzie równiez uzupełnienie różnic programowych (jeżeli program studiów w uczelni partnerskiej nie pozwala na pełne zaliczenie semestru na podstawie zrealizowanych tam przedmiotów). 
Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).
 

Jak długo trwa wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Najczęściej jednak taki wyjazd trwa jeden semestr (4-5,5 miesiąca) lub jeden rok akademicki (9-10 miesięcy). To jak długo trwać będzie wyjazd zależy od harmonogramu Uczelni Partnerskich - informacje nt. temat możesz znaleźć na ich stronie internetowej.

Pamiętaj, że harmonogram zajęć na Uczelni Partnerskiej nie musi wyglądać tak jak w Akademii Morskiej - semestr może się zaczynać wcześniej lub później np  w Finlandii zajęcia zaczynają się już pod koniec sierpnia. Przed wyborem Uczelni Partnerskiej odwiedź jej stronę i sprawdź kalendarz roku akademickiego.

Dokąd można wyjechać na studia w ramach programu ERASMUS+?

Wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ wymagają zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Uczelnią Wysyłającą (Akademią Morską w Szczecinie)  a Uczelnią Przyjmującą. Dokładne informacje nt, Uczelni Partnerskich AMS znajdziesz tutaj 

Jesteś zainteresowany wyjazdem na inną, europejską uczelnię, z którą AM nie ma jeszcze umowy a jest na niej twój kierunek studiów? Zgłoś propozycję Uczelni do Koordynatora Uczelnianego ERASMUS+ osobiście lub za pośrednictwem email a sprawdzimy czy zawarcie umowy jest możliwe.
Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę