Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

Jak wygląda wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz odbyć praktykę w zagranicznej firmie lub przedsiębiorstwie: moze być to zarówno praktyka przewidziana programem studiów jak i dodatkowa praktyka odbywana jako student lub absolwent.  Taki wyjazd może trwać od 2 do 12 miesięcy  i można na niego wyjechać najwcześniej po drugim semestrze studiów inżynierskich lub licencjackich (wyjazdy na pierwszym roku studiów II stopnia jest możliwy). 

 
W ramach wyjazdu przez ustalony termin masz okazję praktycznie uczyc się zawodu  bądź w języku kraju, do którego jedziesz bądź w innym języku w jakim przyjmie cie firma goszcząca.  

Przygotowanie takiego  wyjazdu  składa się z dwóch częsci  - najpierw student musi zostać zakwalifikowany na wyjazd (na podstawie znajomości języka obcego w jakim chce odbywać praktykę i wyników  w nauce) a potem firma przyjmująca  musi go zaakceptować na podstawie przesłanego zgłoszenia. 

Dla każdego studenta wyjeżdżajacego na studia  przygotowywany jest Learning Agreement for Training czyli  porozumienie między studentem, firmą/instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program praktyki którą student ma realizowac w przedsiębiorstwie. Program praktyki będzie zależał od rodzaju realizowanej praktyki oraz od profilu przedsiębiorstwa ale zawsze musi być to praktyka zwiazana z kierunkiem studiów.  Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.  Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktkyi oznacza zaliczenie jej  przez uczelnię macierzystą ( dotyczy praktyk objętych  programem kształcenia) . 

Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w instytucji goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Masz więcej pytań o wyjazdy na praktyki? Sprawdź kolejne zakładki

 Gdzie mogę odbyć praktykę?
Jak długo trwa wyjazd na praktykę ERASMUS+?
Jak szukać praktyki?

Gdzie mogę odbyć praktykę?

Praktyki programu ERASMUS+ można realizowac w różnego rodzaju instytucjach (poniżej lista wszystkich kategorii):

Może być to:

 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być: publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytut badawczy;
 • fundacja; szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • instytucji polskiej działającej na rynku pracy w kraju, do którego wyjezdża student (np. zagranicznym oddziale polskiej firmy).

Wymienione rodzaje organizacji dotyczą wszystkich możliwych rodzajów wyjazdów. O tym jaki rodzaj instytucji będzie najlepszy w twoim przypadku zależy jaki rodzaj instytucji będzie pasować do twojego kierunku studiów i tego czym masz się zajmować w przyszłości. Wśród studentów AM na pewno najpopularniejsze będą wyjazdy do przedsiębiorstw z branży morskiej i transportowej oraz innych pokrewnych z kierunkami studiów studentów. 

Nie można natomiast odbywać praktyk Erasmusa w:

 • instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami

Jak długo trwa wyjazd na praktykę ERASMUS+?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 2 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Czas danej praktyki zależy zatem od ustaleń z instytucją przyjmującą oraz terminu jej odbywania (szczególnie ważne w przypadku praktyk lądowych).

 Jednak z uwagi na duże zainteresowanie studentów wyjazdami na praktyki i ograniczony budżet w roku akademickim 2018/2019 Akademia Morska w Szczecinie podjęła decyzję, iż dofinansowanie w formie stypendium będzie przyznawane na okres maksymalnie 6 miesięcy   -  ewentualny dłuższy pobyt może być realizowany w ramach dofinansowania zerowego (bez stypendium). Oznacza to że wyjazd może trwać nawet 12 miesięcy ale student otrzyma dofinansowanie na maksymalnie 6 miesięcy.

Ewentualne dofinansowanie na dłuższy okres będzie mogło być przyznane jedynie w sytuacji gdy: 
1) Stypendium uzyskają wszyscy zakwalifikowani uprzednio na wyjazd bez stypendium uczestnicy  i Uczelni nadal będzie dysponować wolnymi środkami
lub
2) Uczelnia będzie dysponować wolnymi środkami jednak w wysokości niższej niż wystarczającej na sfinansowanie 2 miesięcznego wyjazdu osoby z listy rezerwowej.
3) Uczelnia uzyska dodatkowe dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ pozwalajace na sfinansowanie dodatkowego pobytu.

Wyszukiwarki praktyk lądowych dla studentów

W internecie można znaleźć wiele wyszukiwarek praktyk studenckich. Została również powołana specjalna wyszukiwarka dedykowana jedynie dla studentów ERASMUS+.


KORZYSTAJĄC Z WYSZUKIWAREK ZAWSZE SPRAWDŹ

1.     Czy ogłoszenie jest nadal aktualne
2.     Czy sposób realizacji praktyki nie stoi w sprzeczności z zasadami programu ERASMUS+. Na przykład praktyka ERASMUS+

 • ma być praktyką w pełnym wymiarze godzin 
 • może być realizowana tylko w określonych krajach
 • musi trwać minimum 2 i maksimum 12 miesięcy
 • nie może być jednocześnie realizowana w ramach ERASMUS+ innego programu europejskiego.

3.     Sprawdź również czy spełniasz wymogi określone w ofercie i czy proponowana praktyka pasuje do profilu praktyki jaką masz odbyć (zależy to od kierunku studiów na którym studiujesz).

Wyszukiwarka dedykowana do programu ERASMUS+

 http://erasmusintern.org

Inne wyszukiwarki praktyk (dostępne również oferty pracy)

 1. www.europe-internship.com
 2. www.globalplacement.com
 3. www.leonet.joeplus.org/en/offers/
 4. www.eurojobs.com
 5. www.jobsabroad.com
 6. www.iagora.com
 7. www.careerjet.co.uk
 8. www.bigtimerecruitment.com
 9. http://pl.bab.la/praktyki/
 10. www.ies-consulting.eu/internships/offers.php
 11. www.interntown.co
 12. www.europlacement.com
 13. www.jobsabroadbulletin.co.uk
 14. www.overseasjobcentre.co.uk
 15. www.placement-uk.com
 16. www.internship-uk.com
 17. www.studentforce.org.uk

Akademia Morska w Szczecinie  nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są w niniejszych wyszukiwarkach oraz nie gwarantuje, iż wyszukiwane za ich pomocą praktyki zostaną zaakceptowane przez Koordynatorów Wydziałowych Programu ERASMUS+ (każdy wybór powinien być z nimi skonsultowany).

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę