Rozliczenie wyjazdu - Kwestie finansowe - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Rozliczenie wyjazdu Kwestie finansowe

Jak wygląda rozliczenie wyjazdu ERASMUS+? Kwestie finansowe

Sprawdź, co jest warunkiem rozliczenia wyjazdu na studia i na praktyki (w zakresie rozliczenia stypendium).

Rozliczenie stypendium – wyjazdy na studia

Aby rozliczyć stypendium programu ERASMUS+ na wyjazd na studia po powrocie z wymiany należy:

1) Dostarczyć do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Transcript of records (zestawienie ocen uzyskanych na uczelni partnerskiej) oraz Confirmation of stay (potwierdzenie długości pobytu na Uczelni Partnerskiej) - uwaga część uczelni  przyjmujących wystawia jeden dokument zawierajacy obie wymienienione informacje);
2) Wypełnić drugi test językowy w systemie OLS (link zostanie automatycznie przesłany na adres email studenta bezpośrednio z platformy OLS);
3) Złożyć raport końcowy w systemie Mobility Tool (zaproszenie zostanie automatycznie przesłane na adres email studenta bezpośrednio z systemu Mobility Tool);
4) Rekomendujemy przygotować opis wyjazdu na stronę  http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/relacje-studentow (w formie pisemnej lub wywiadu video)

Po spełnieniu wskazanych warunków rozliczenia wyjazdu Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej przygotuje rozliczenie stypendium (przygotowując zlecenie wypłaty drugiej raty stypendium lub wezwanie do zwrotu).

Ostateczna wysokość stypendium jest uzależniona od:

  • faktycznej długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 5 dni - pobyt krótszy niż zaplanowany o nie wiecej niż 5 dni nie wpływa na wysokość stypendium - o ile faktyczny czas pobytu spełnił wymóg minimalnie 3 miesięcy. W przypadku pobytu krótszego niż 3 miesiące student zostanie wezwany do zwrotu całości stypendium (nie dotyczy sytuacji uznanej za siłę wyższą)
  • wyników w nauce - niezadowalające wyniki w nauce mogą być podstawą do korekty przyznanego stypendium.

Rozliczenie stypendium – wyjazdy na praktyki

Aby rozliczyć stypendium programu ERASMUS+ na wyjazd na praktykę po powrocie z wymiany należy:

1) Dostarczyć do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Traineeship certificate (ostatnia część Learning Agreement for traineeship -  After the mobility);
2) Wypełnić drugi test językowy w systemie OLS (link zostanie automatycznie przesłany na adres email studenta bezpośrednio z platformy OLS3);
3) Złożyć raport końcowy w systemie Mobility Tool (zaproszenie zostanie automatycznie przesłane na adres email studenta bezpośrednio z systemu Mobility Tool);
4) Rekomendujemy przygotować opis wyjazdu na na stronę  http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/relacje-studentow (w formie pisemnej lub wywiadu video).

Po spełnieniu wskazanych warunków rozliczenia wyjazdu Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej przygotuje rozliczenie stypendium (przygotowując zlecenie wypłaty drugiej raty stypendium lub wezwanie do zwrotu).

Po spełnieniu wskazanych warunków rozliczenia wyjazdu Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej przygotuje rozliczenie stypendium (przygotowując zlecenie wypłaty drugiej raty stypendium lub wezwanie do zwrotu).

Ostateczna wysokość stypendium jest uzależniona od:

Ostateczna wysokość stypendium jest uzależniona od:
Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w Załączniku I z powodu działania „siły wyższej”. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika do Uczelni bezpośrednio po zajściu zdarzenia. Przypadki „siły wyższej” podlegają zatwierdzeniu przez NA. 

  • Faktycznej długości pobytu ustalanej na podstawie Traineeship Certificate. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt na praktyce  wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części dofinansowania proporcjonalnej do skróconego pobytu (nie dotyczy sytuacji gdy pobyt był krótszy od planowanego o maksymalnie 5 dni a sam pobyt trwał minimalnie 2 miesiące).  W przypadku pobytu krótszego niż 2 miesiące student zostanie wezwany do zwrotu całości stypendium (nie dotyczy sytuacji uznanej za siłę wyższą) 

  • Potwierdzenia zrealizowania programu praktyki ustalonego w Learning Agreement for Traineeship. Dofinansowanie w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę