O programie - Zasięg geograficzny programu ERASMUS+ - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

O programie Zasięg geograficzny programu ERASMUS+

Do których krajów można wyjeżdżać w ramach programu ERASMUS+?

W działaniach programu ERASMUS+ ( w tym mobilności studentów i pracowników) możliwa jest współpraca i wyjazdy do

  1. państw członkowskich UE (Austrii, Belgii, Bułgarii,Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpani, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch).
  2. krajów przystępujących i kandydujących oraz potencjalnych krajów kandydujących, (Turcji, FYROM - Macedonii)
  3. krajów EOG/EFTA (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii)

Ponadto Uczelnia może złożyć dodatkowy wniosek o wymianę z krajami partnerskimi (o współpracę z każdym krajem trzeba wnioskować osobno). Kraje partnerskie nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów lub wnioskodawców) w niektórych akcjach programu. Wykaz krajów partnerskich programu Erasmus+ jest podany w części A przewodnika programu ERASMUS+ w sekcji „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+”.

Kraje wymienione powyżej to kraje z którymi możliwa jest realizacja działań w programie ERAMSUS+. To z jakim Uczelniami współpracuje Akademia Morska w Szczecinie przy realizacji wymian studentów i nauczycieli zależy od zawartych umów międzyuczelnianych.

W przypadku praktyk i szkoleń pracowników zgodnie z przyjętą polityką możliwe są wyjazdy do wszystkich krajów uprawnionych (wybór na podstawie programu praktyki/szkolenia oraz kompetencji językowych wyjeżdżająego).

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę