Praktyki - Aktualności - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Praktyki Aktualności

08.12.2011 Administrator Stron Internetowych

Oko w oko z pracodawcą - EPA Marine w AM w Szczecinie

We wtorek 22 maja 2012 r. w sali nr 181 w budynku głównym Akademii przy Wałach Chrobrego, w godz. 10:40 – 11:25 przed studentami naszej uczelni zaprezentowała się firma EPA Marine Sp. z o.o.. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W kolejnym spotkaniu z cyklu „Oko w oko z pracodawcą” uczestniczyło ok. 100 osób, w tym studenci zarówno kierunków pływających jak i lądowych Wydziału Nawigacyjnego (Nawigacja, Informatyka, Transport) oraz Wydziału Mechanicznego (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn). Zainteresowanie firmą EPA Marine było tak duże, że zabrakło miejsc siedzących w sali i konieczne było dostawienie dodatkowych ławek.
08.12.2011 Administrator Stron Internetowych

Oko w oko z pracodawcą - Hamburg Süd w AM w Szczecinie

Dnia 06 grudnia 2011 r. w sali nr 172 w budynku głównym AM w Szczecinie, w godz. 11:45 – 13:25 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielem niemieckiego armatora Hamburg Süd. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło 45 studentów głównie z Wydziału Mechanicznego. Zaproszenie na prezentację skierowane było głównie do mechaników, dlatego cieszy fakt, że również grupa studentów z Wydziału Nawigacyjnego wzięła udział w tym przedsięwzięciu.
01.12.2011 Administrator Stron Internetowych

“Oko w oko z pracodawcą” - spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 31 listopada 2011 r. w auli nr 7 przy ul. Szczerbcowej, w godz. 11:45 – 13:25 odbyło się spotkanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 studentów głównie z Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu, ale również Wydziału Nawigacyjnego oraz kilkoro absolwentów naszej uczelni.
20.11.2011 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie z armatorem Peter Döhle Shiffahrts i Hammonia Reederei - 02.03.2011

Dział Spraw Morskich i Praktyk zaprasza wszystkich studentów i absolwentów na spotkanie z niemieckim armatorem Peter Döhle Shiffahrts i Hammonia Reederei, które odbedzie się 2 marca 2011 (środa) r. w godz. 11:30 – 12:30 w Auli prof. Łaskiego (budynek główny, ul. Wały Chrobrego 1-2).
02.11.2011 Administrator Stron Internetowych

Hamburg Süd - prezentacja dla studentów AM w Szczecinie

Biuro Karier AM w Szczecinie zaprasza studentów Wydziału Mechanicznego na spotkanie z przedstawicielem firmy POLARIS reprezentującym niemieckiego armatora Hamburg Süd, który przedstawi możliwości odbycia praktyki morskiej, ścieżkę kariery zawodowej oraz warunki zatrudnienia w tej kompani.
02.07.2011 Administrator Stron Internetowych

Praktyka morska studentów Akademii Morskiej w Szczecinie na rosyjskim żaglowcu szkolnym “Kruzenshtern”

Na podstawie umowy podpisanej w maju br. pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a Państwową Bałtycką Akademią Floty Rybackiej w Kaliningradzie w okresie od 13 czerwca do 1 lipca 2011r. odbyła się wymiana 10 – cio osobowych grup studenckich obu uczelni celem realizacji programowych praktyk morskich na statkach szkolnych m/v „Nawigator XXI” i v/s „Kruzenshtern”. Zamustrowanie studentów i ich opiekunów miało miejsce w Gdyni, a zmustrowanie w Szczecinie, gdzie „Kruzenshtern” zacumował obok „Nawigatora XXI” na miejscu opuszczonym godzinę wcześniej przez „Dar Młodzieży”. Tak więc oba piękne żaglowce, które wielokrotnie rywalizowały w różnych międzynarodowych regatach i spotykały się na zlotach mijały się na torze piastowskim oddając swe honory, a studenci odbywający na nich praktyki, stojący w uroczystym szyku na burtach pozdrawiali się wzajemnie.
31.05.2011 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie z firmą MAGEMAR Polska

30 maja 2011 odbyło się już czwarte spotkanie z cyklu: „Oko w oko z pracodawcą”, które zorganizowało Biuro Karier w ramach realizacji projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
20.05.2011 Administrator Stron Internetowych

Oko w oko z pracodawcą - MAGEMAR Polska w AM w Szczecinie

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza studentów i absolwentów na spotkanie z firmą MAGEMAR Polska, działającą w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), które odbędzie się w poniedziałek 30.05.2011 r. w Auli nr 7 (ul. Szczerbcowa), w godz. 13:30 - 14:30.
11.05.2011 Administrator Stron Internetowych

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu budowy Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu

15 kwietnia 2011 roku Akademia Morska w Szczecinie podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na dofinansowanie projektu pt. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego”. Projekt realizowany przez Akademię jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
04.05.2011 Administrator Stron Internetowych

Columbus Shipmanagement GmbH funduje kolejne stypendia

29 kwietnia br. w Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności kpt. ż. w. Bogusława Bujniewicza, przedstawiciela firmy Columbus Shipmanagement GmbH oraz dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM, Prorektora ds. Morskich, reprezentującego Akademię Morską w Szczecinie, sześcioro studentów Wydziału Mechanicznego oraz dwoje studentów Wydziału Nawigacyjnego podpisało umowy o stypendia fundowane. Umowy gwarantują studentom wypłatę stypendium przez trzy semestry, zobowiązując ich jednocześnie do odbycia praktyki morskiej oraz do przepracowania dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów. Objęcie programem stypendialnym kolejnych ośmiu studentów to dowód na sukces idei stypendiów fundowanych, które zapewniają studentom lepsze warunki do studiowania, a armatorowi młodych, ambitnych, świetnie wyszkolonych specjalistów.
15.04.2011 Administrator Stron Internetowych

Wspomnienia z praktyki w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

4 kwietnia 2011 r. studenci III roku Pomiarów Hydrograficznych i Oznakowania Nawigacyjnego rozpoczęli praktykę specjalistyczną w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Praktyka jest realizowana w trzech zespołach i potrwa do końca kwietnia. Podczas praktyki w 8. Flotylli studenci mają okazję przekonać się jak faktycznie wygląda praca hydrografa.
07.04.2011 Administrator Stron Internetowych

SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. - prezentacja w AM w Szczecinie

30 marca 2011 roku gościliśmy w naszej uczelni firmę SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, która w chodzi w skład międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej Sumitomo Electric Bordnetze. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów okablowania dla branży motoryzacyjnej, przede wszystkim dla takich marek jak Volkswagen, Audi, Skoda czy Bugatti.
07.04.2011 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie z Organizacją Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”

Dnia 30 marca 2011 r. w Auli Łaskiego (budynek główny AM w Szczecinie) w godz. 11:45 – 12:30 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”. Tematem prezentacji było „Wszystko, co marynarz powinien wiedzieć przed rozpoczęciem rejsu”. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
16.03.2011 Administrator Stron Internetowych

Wykorzystanie symulatora LCHS

W rok po zakończeniu projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” zrealizowanego przez Pion Prorektora ds. Morskich prof. nadzw. dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe” Centrum symulacyjne LNG realizuje główny cel projektu jakim jest rozwój kadr morskich i lądowych o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej.
04.03.2011 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie z niemieckim armatorem Peter Döhle Schiffahrts i Hammonia Reederei

2 marca 2011 r. w Auli prof. Łaskiego odbyło się spotkanie studentów i absolwentów naszej uczelni z niemieckim armatorem Peter Döhle Schiffahrts i Hammonia Reederei, zorganizowane przez Dział Spraw Morskich i Praktyk. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych studentów ze wszystkich wydziałów oraz dużej grupy absolwentów. Przedstawiciele firm zaprezentowali obszary działalności swoich przedsiębiorstw, a także flotę zarówno pod względem rodzaju jak i wyposażenia statków w kontekście eksploatacji i warunków socjalnych.
25.02.2011 Administrator Stron Internetowych

Chevron - praktyka morska

W kwietniu ubiegłego roku Dział Spraw Morskich i Praktyk we współpracy z firmą Chevron po raz pierwszy przeprowadził wstępną rekrutację studentów naszej uczelni na stanowisko kadeta na statki tego armatora. Wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych międzynarodowa firma Chevron specjalizuje się w wydobyciu, przetwarzaniu, transporcie i sprzedaży produktów ropy naftowej i gazu ziemnego. Chevron posiada również nowoczesną flotę do przewozu tych ładunków, w związku z tym zatrudnia wykwalifikowane załogi, wśród których są także studenci i absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie.
16.12.2010 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie studentów z firmą UNIBALTIC

Dnia 2 grudnia 2010 r. w Auli Łaskiego (budynek główny AM w Szczecinie) w godz. 14:30 – 15:30 odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z firmą Unibaltic Sp. z o.o.. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
03.11.2010 Administrator Stron Internetowych

Praktyki w Stoczni Gdańsk SA

W bieżącym roku zainaugurowana została współpraca pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a Stocznią Gdańsk SA w zakresie lądowych praktyk studenckich.
06.10.2010 Administrator Stron Internetowych

Praktyka rybacka na m/t Franek Zubrzycki II

W tym roku akademickim studenci III roku Połowów Morskich po raz pierwszy swoją programową praktykę rybacką odbyli na statku szkolno-rybackim m/t Franek Zubrzycki II, należącym do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Opiekunem dydaktycznym studentów w czasie rejsu był mgr inż. Marek Górzeński.
07.06.2010 Administrator Stron Internetowych

Ćwiczenia na m/s Nawigator XXI

18 maja br. na statku m/s Nawigator XXI odbyły się ćwiczenia we współpracy z jednostką Lądowej Straży Pożarnej.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę