Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Praktyki Aktualności

21.11.2016 Administrator Stron Internetowych

Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów - rocznik 2012 - po 3 latach od skończenia studiów

Zgodnie z procedurami monitorowania losów zawodowych absolwentów, na przełomie listopada 2015 r. i stycznia 2016 r. do wszystkich absolwentów rocznika 2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu przesłana została drogą elektroniczną wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety.
27.10.2016 Administrator Stron Internetowych

Próba bicia rekordu na Nawigatorze XXI

17.10.2016 r. studenci Akademii Morskiej w Szczecinie włączając się w ogólnopolską akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podjęli próbę bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Na pokładzie Nawigatora XXI pod czujnym okiem kamer do akcji przyłączyło się 25 osób - studentów i pracowników Uczelni. Wszystko zostało nagrane i zaprotokołowane tak, aby zostały spełnione formalne przesłanki do dokonania wpisu w oficjalnej Księdze Rekordów Giunnessa. Pierwsze szacunkowe informacje wskazują na około 90 000 osób, które w całej Polsce włączyły się w tę inicjatywę.
24.05.2016

Konkurs fotograficzny „Woda, ogień, ziemia, powietrze - cztery żywioły, różne oblicza”.

Podtrzymując kilkuletnią już tradycję Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie ogłosiło 7. edycję Konkursu Fotograficznego.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Nowy certyfikat - szkolenia dla pilotów morskich w SDKO

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie wystąpiło z wnioskiem o uznanie w zakresie szkoleń kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania i odnowienia kwalifikacji pilota morskiego.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Współpraca z LSJ Human Resources Group

Dzięki nawiązanej współpracy z firmą LSJ Human Resources Group w Szczecinie, realizującą projekt „Młodzi na start”, w dniu 13.05.2015 r. oraz w dniu 2.06.2015 r. studenci Akademii Morskiej uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zasad poszukiwania pracy, poprawnego pisania CV oraz prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie MATRIX

Pracownicy Biura Karier uczestniczyli 9.04.2015 r. w spotkaniu dotyczącym platformy Matrix, będącej:
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Spotkanie z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyli 16.03.2015 r. w spotkaniu z Grupą Azoty Zakładem Chemicznym Police, którego pracownicy prezentowali projekt stażowy pod nazwą „Zielona Kuźnia”.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Nowy certyfikat Lloyd’s Register i nowe przeszkolenia

Informujemy, że Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Szczecinie po raz kolejny uzyskało potwierdzenie wysokich standardów szkolenia marynarzy w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2008 - co zostało potwierdzone nowym certyfikatem wydanym przez Lloyd's Register Quality Assurance.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Biuro Karier na Facebook’u

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie w marcu 2015 r. uruchomiło swój funpage na Facebooku. Profil BK cieszy się on ogromnym zainteresowaniem studentów, absolwentów oraz pracodawców ponieważ pozwala na szybką komunikację i usprawnia przekazywanie informacji o ważnych dla Uczelni i biura wydarzeniach. Na profilu organizowane są również konkursy, w których nagrodami są gadżety otrzymywane od zaprzyjaźnionych pracodawców.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Badanie losów zawodowych absolwentów AM przez Biuro Karier AM

Badaniami zostali objęci absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy ukończyli studia w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Zostały przygotowane dwie odrębne ankiety dla absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Każda z ankiet składała się z 50 pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Respondenci mogli wypełnić ankietę pomiędzy 4. a 30. czerwca 2014 r. Do tego czasu testowane było nowe narzędzie informatyczne umożliwiające prowadzenie badań losów zawodowych absolwentów. Na adresy e-mail, przekazane do Biura Karier przez respondentów podczas składania deklaracji o udziale w badaniu, zostały wysłane linki do ankiet. Z uwagi na specyfikę pracy absolwentów kierunków „pływających” wprowadzona została możliwość wypełnienia ankiety off-line. Łącznie zebrano 236 (53%) wypełnionych formularzy z ogólnej liczby 444 osób, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Na podstawie wyników został opracowany szczegółowy raport.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Odbiór mobilnej komory termiczno-dymowej

Dnia 10.12.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowy w Kołobrzegu przekazana do użytku została mobilna komora termiczno-dymowa wyposażona w tory ćwiczeniowe z możliwością modyfikacji, system naświetlania, nagłośnienia i monitoringu oraz stanowisko kontroli. Akademia Morska w Szczecinie jest jedyną Morską Jednostką Edukacyjną wyposażoną w tego typu sprzęt.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Nowy certyfikat uznania dla SDKO

Miło nam poinformować, iż w efekcie audytu jaki odbył się w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w dniach 3-4 grudnia 2014 r. - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło zakres dotychczasowego uznania ośrodka szkoleniowego - potwierdzając tym samym wysoki standard kształcenia marynarzy. Jednocześnie ośrodek uzyskał zmianę (rozszerzenie) uznania o nowe szkolenia wymagane na mocy konwencji STCW.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

DEEP BV

W dniu 18.11.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie miała zaszczyt gościć przedstawicieli holenderskiej firmy DEEP BV działającej w branży hydrograficznej i geofizycznej.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

SDKO na europejskim spotkaniu ośrodków szkoleniowych dynamicznego pozycjonowania

Miło nam poinformować, że w dniach 28-29 października 2014 r. w Neapolu odbyło się europejskie spotkanie przedstawicieli ośrodków szkoleniowych dynamicznego pozycjonowania (Regional Training Providers), w którym uczestniczył delegat naszego studium, dr inż. st. of. pokł. Paweł Zalewski - kierownik Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawiciela Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczyli także przedstawiciele z 20 europejskich ośrodków zajmujących się szkoleniami z tym zakresie. Konferencja poświęcona była zmianom w systemie uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do otrzymania certyfikatu Dynamic Positioning Operator. Omawiano także planowane od 2015 roku zmiany w standardach szkolenia - zgodnie z nowymi wymaganiami instytucji akredytującej ośrodki - The Nautical Institute.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Hartmann Reederei

27.10.2014r. w Auli Łaskiego zorganizowano spotkanie dla studentów kierunków pływających z firmą Hartmann Reederei. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób, głównie studentów Transportu Morskiego oraz liczna grupa osób z Wydziału Mechanicznego. Prezentację poprowadził szef działu personalnego – Jens Grassmann. Początek spotkania dotyczył struktury organizacyjnej firmy, obszaru działalności oraz projektów rozwoju floty, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Ponadto zostały przedstawione perspektywy podjęcia pracy i praktyk w Hartmann Reederei.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Certyfikat uznania dla MOS w Kołobrzegu i OSRB

W dniach 29-30.07.2014 r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym oraz Ośrodku Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przeprowadzony został audyt ministerialny, na podstawie którego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało ośrodkom certyfikaty uznania.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Akredytacja MOS w Kołobrzegu

9 czerwca 2014 roku Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu uzyskał decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki wsprawie uznania Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu jako Ośrodka Egzaminacyjnego na stopnie i uprawnienia żeglarskie i motorowodne zgodne z Rozporządzeniem o uprawianiu turystyki wodnej.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

VI Konkurs Fotograficzny Biura Karier AM pt. “Morski Szczecin w obiektywie studentów AM”

VI Konkurs Fotograficzny Biura Karier AM pt. "Morski Szczecin w obiektywie studentów AM" W tegorocznym konkursie tematem przewodnim była morskość Szczecina. W 2014 r. zgłoszono i zakwalifikowano aż 162 zdjęcia, które zostały nadesłane przez 88 uczestników. 20 maja 2014 odbyły się obrady jury, w których uczestniczyli przedstawiciele współorganizatorów oraz Akademii Morskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 maja o 13:00 w Sali Senatu.
24.05.2016 Administrator Stron Internetowych

Wizyta „Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego“ w Ministerstwie Gospodarki

W kwietniu 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Naczelnik Departamentu Innowacji i Przemysłu - Milena Jóźwiak-Krakowiak .
10.04.2015 Administrator Stron Internetowych

Monitoring Losów Zawodowych Absolwentów- rocznik 2014

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie po raz kolejny przeprowadziło ankiety dotyczące losów zawodowych wśród absolwentów Uczelni. W dniu 03.04.2015 r. formularze zostały rozesłane drogą elektorniczną do grupy, która obroniła pracę inżynierską/ magisterską w okresie 01.01.2014- 31.12.2014 r.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę