Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że rozpoczął się proces umożliwiający zgłaszanie do Rady Uczelni propozycji kandydatów na Rektora w ramach wyborów władz Uczelni na kadencję 2020/2024. Podstawą ww. procesu jest uchwała Rady Uczelni wynikająca z § 27 ust. 1 i § 28 Statutu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Propozycję kandydata na Rektora mogą zgłaszać:

1) grupa co najmniej 7 członków Senatu,

2) grupa co najmniej 20 pracowników Uczelni,

3) organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego,

4) organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów.

Grupy i organy wyżej wymienione mogą zgłosić tylko po jednej osobie, jako propozycji kandydata na Rektora.

Zgłoszenie do Rady Uczelni propozycji kandydata na Rektora, dokonywane jest zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, wyłącznie drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: wyboryrektora@am.szczecin.pl i powinno zawierać uzasadnienie wraz z opisem sylwetki zgłaszanej osoby, uwzględniającym jej dorobek zawodowy oraz program wyborczy.

Zgłoszenie do Rady Uczelni propozycji kandydata na Rektora, składa się do dnia 13 grudnia 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę osoby zgłaszanej. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie i Statucie dla funkcji Rektora (załącznik nr 2 do uchwały).

Uchwała Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie zgłaszania Radzie Uczelni propozycji kandydatów na Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 5 listopada 2019 r. i ww. załączniki są dostępne na stronie Uczelni:

https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/rada-uczelni/

https://am.szczecin.pl/pl/pracownicy/uczelniana-komisja-wyborcza/dokumenty-wyborow/

Przewodniczący UKW dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę