Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: szczegółowych wyników wyborów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie o  szczegółowych wynikach wyborów  Rektora AMS  i  Przewodniczącego Kolegium Elektorów AMS , które odbyły się  w dniu 22.04.2020 r. 
Komisja skrutacyjna  Uczelnianej Komisji Wyborczej w składzie:
  1. Janusz Magaj – przewodniczący
  2. Agnieszka Kalbarczyk – Jedynak - członek
na podstawie wyników   przesłanych przez System informatyczny umożliwiający oddanie głosu na odległość stwierdza co następuję dla:

I.  Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

Liczba uprawnionych do głosowania -  91
Liczba obecnych uprawnionych do głosowania  - 86
Liczba ważnych głosów - 86
Wymagana  liczba głosów - 44
W wyniku głosowania poszczególni  kandydaci otrzymali  następujące liczby głosów:
  1. Bejger Artur – 60
  2. Nozdrzykowski Łukasz - 22
  3. Wstrzymuję się od głosu - 4
W wyniku powyższego Komisja stwierdziła, że wybranym został:
  • Bejger Artur
  •  

II  Głosowania w sprawie wyboru Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024. 

Liczba uprawnionych do głosowania - 91
Liczba obecnych uprawnionych do głosowania - 89
Liczba ważnych głosów - 89
Wymagana liczba głosów - 45
W wyniku głosowania kandydat otrzymał następujące liczby głosów:
  1. Ślączka Wojciech - 86
  2. Wstrzymuję się od głosu - 3

W wyniku powyższego Komisja stwierdziła, że wybranym został:
  • Ślączka Wojciech

Warunek wyboru Rektora, który jest dokonywany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów został spełniony.

W wyniku głosowania na funkcję Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024 wybrany został:
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AMS


W wyniku głosowania na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024 wybrany został:
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS
 
Przewodniczący Kolegium Elektorów AMS zawiadomił o wyborze Rektora ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, informację o wyborze Rektora AMS podano do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę