Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: szczegółowych wyników wyborów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie o  szczegółowych wynikach wyborów  Rektora AMS  i  Przewodniczącego Kolegium Elektorów AMS , które odbyły się  w dniu 22.04.2020 r. 
Komisja skrutacyjna  Uczelnianej Komisji Wyborczej w składzie:
  1. Janusz Magaj – przewodniczący
  2. Agnieszka Kalbarczyk – Jedynak - członek
na podstawie wyników   przesłanych przez System informatyczny umożliwiający oddanie głosu na odległość stwierdza co następuję dla:

I.  Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

Liczba uprawnionych do głosowania -  91
Liczba obecnych uprawnionych do głosowania  - 86
Liczba ważnych głosów - 86
Wymagana  liczba głosów - 44
W wyniku głosowania poszczególni  kandydaci otrzymali  następujące liczby głosów:
  1. Bejger Artur – 60
  2. Nozdrzykowski Łukasz - 22
  3. Wstrzymuję się od głosu - 4
W wyniku powyższego Komisja stwierdziła, że wybranym został:
  • Bejger Artur
  •  

II  Głosowania w sprawie wyboru Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024. 

Liczba uprawnionych do głosowania - 91
Liczba obecnych uprawnionych do głosowania - 89
Liczba ważnych głosów - 89
Wymagana liczba głosów - 45
W wyniku głosowania kandydat otrzymał następujące liczby głosów:
  1. Ślączka Wojciech - 86
  2. Wstrzymuję się od głosu - 3

W wyniku powyższego Komisja stwierdziła, że wybranym został:
  • Ślączka Wojciech

Warunek wyboru Rektora, który jest dokonywany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów został spełniony.

W wyniku głosowania na funkcję Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024 wybrany został:
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AMS


W wyniku głosowania na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024 wybrany został:
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS
 
Przewodniczący Kolegium Elektorów AMS zawiadomił o wyborze Rektora ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, informację o wyborze Rektora AMS podano do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę