Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 04.03.2020 r.

 
                 W 2020 r. kończy się kadencja obecnych władz Uczelni. Przed nami wybory organu wyborczego (Kolegium Elektorów) i organów Uczelni (Rektora i Senatu) na kadencję czteroletnią 2020-2024. Osoba na funkcję Rektora wybierana będzie przez nowo wybrane Kolegium Elektorów.
                Pierwszym etapem wyborów jest wybór członków  Kolegium Elektorów (KE),w którym znajdą się przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych Uczelni, studentów i doktorantów. 
                 W Kolegium Elektorów jest 92 mandaty. Liczbowy skład Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 oraz podział mandatów ustalił Senat AMS w dniu 15 stycznia 2020 r. (Pismo Okólne nr 4/2020 z dnia 16.01.2020 r.)
      
             Wybory do  Kolegium Elektorów  odbędą się 17.03.2020 ( wtorek) w budynku przy ul. Szczerbcowej oraz przy Wałach Chrobrego 1-2 . Szczegółowy plan zebrań wyborczych dla poszczególnych grup przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie.

Kandydatów do KE należy zgłaszać do dnia 09.03.2020 do godz. 15.30 w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej: pok. 6 ul. Wały Chrobrego 1-2 (Dział Organizacyjno – Prawny, tel. 91 48-09- 462 lub końcówka 504, tel. kom. 661-821-083).

           Kandydatów do KE należy zgłaszać na formularzu „Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Elektorów” ( Załącznik nr 1 do regulaminu wyborczego) wraz załączonym „Oświadczeniem osoby zgłaszanej na kandydata na członka Kolegium Elektorów”  ( Załącznik nr 2 do regulaminu wyborczego). 
Kandydat musi posiadać bierne prawo wyborcze oraz musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydata może zgłosić każdy wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze w danej grupie wyborczej. Grupy wyborcze do Kolegium Elektorów określone są w regulaminie wyborczym (par. 10 Tabela nr 1).

             Regulamin przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2020-2024 oraz wymienione formularze dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakładce Dokumenty Wyborów: https://www.am.szczecin.pl/pl/pracownicy/uczelniana-komisja-wyborcza/dokumenty-wyborow/
  
             Niezbędne dokumenty i definicje związane z wyborami można uzyskać ze strony internetowej www.am.szczecin.pl w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza  (regulamin przeprowadzania wyborów z formularzami zgłoszeń kandydatów, terminarz wyborów, podział mandatów w KE). 

                    Zapraszam wszystkich do udziału w wyborach.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę