Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: szczegółowego porządku głosowania w wyborach do Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.

     Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18.05.2020 r. (nr 8/2020 r.) w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024, informuję, jak niżej.

Z cytowanych zasad wynika m.in., iż wybory do Senatu:
 1. ze wszystkich grup nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziałach odbędą  się w dniu 03.06.2020 r. w głosowaniu zdalnym, za pomocą Systemu do głosowania (dalej System) ,
 2. z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych poza wydziałami odbędą się w dniu 04.06.2020 r. w sposób mieszany (tradycyjny i zdalny) wg następujących zasad:
  • Grupa pracownicza A: pracownicy, z wyłączeniem pracowników z Grupy B, głosują zdalnie, za pomocą Systemu,
  • Grupa pracownicza B: pracownicy obsługi i członkowie załogi statku: bosman, kucharz, steward – głosują tradycyjne (na kartach do głosowania w lokalu wyborczym).

W związku z trwającym czasem przyjmowania kandydatur na członków Senatu, kandydatury te podane zostaną odrębnym komunikatem.

Podaję szczegółowy porządek głosowania w dniu 03.06.2020 r.:
 1. Grupy wyborcze: 
  1. wszystkie grupy wyborcze nauczycieli akademickich,
  2. grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziałach.
 2. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
 3. Logowanie do Systemu poprzez link/kod przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
 4. Uwaga: Asekuracyjnie system wysyła po dwa zaproszenia na głosowanie. Należy uważnie czytać treść zaproszenia, ( w przypadku stwierdzenia braku zaproszenia proszę o sprawdzenie folderu „ Wiadomości – śmieci/ Spam”). 
 5. Wyborcy są zobowiązani chronić otrzymany kod przed dostępem innych osób.
 6. Wyborca poprzez link/kod, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos ZA jednym z kandydatów lub kandydatami w zależności od ilości mandatów przewidzianych do obsadzenia dla danej grupy wyborczej albo głos WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU.
 7. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
 8. Oddawanie głosów w głosowaniach w Systemie w dniu 03.06.2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 (szczegółowa instrukcja głosowania dostępna jest również na stronie AMS UKW w zakładce Dokumenty Wyborów – Uchwała UKW nr 8/2020). 
 9. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym, tj. sala nr 19 – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2, w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu w Systemie (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 10. Zamknięcie głosowania – godz. 13:00.
 11. Podliczenie głosów poprzez wygenerowanie raportu  z Systemu do głosowania, sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (komisja skrutacyjna).
 12. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów (Przewodniczący UKW).
 13. Ewentualne kolejne tury głosowania: w dniu 04.06.2020 r. wg odrębnego komunikatu.

Podaję szczegółowy porządek głosowania zdalnego w dniu 04.06.2020 r.:

I.    Grupa pracownicza A:
 1. Grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych poza wydziałami, z wyłączeniem pracowników obsługi i członków załogi statku: bosmana, kucharza, stewarda.
 2. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
 3. Logowanie do Systemu poprzez link/kod przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
 4. Uwaga: Asekuracyjnie system wysyła po dwa zaproszenia na głosowanie. Należy uważnie czytać treść zaproszenia, ( w przypadku stwierdzenia braku zaproszenia proszę o sprawdzenie folderu „ Wiadomości – śmieci/ Spam”).
 5. Wyborcy są zobowiązani chronić otrzymany kod przed dostępem innych osób.
 6. Wyborca poprzez link/kod, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos ZA jednym z kandydatów lub kandydatami w zależności od ilości mandatów przewidzianych do obsadzenia dla danej grupy wyborczej albo głos WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU.
 7. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
 8. Oddawanie głosów w głosowaniach w Systemie w dniu 04.06.2020 r. od godz. 9:00 do godz. 11:00 (szczegółowa instrukcja głosowania dostępna jest również na stronie AMS UKW w zakładce Dokumenty Wyborów – Uchwała UKW nr 8/2020).
 9. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym, tj. sala nr 19 – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2, w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu w Systemie (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 10. Zamknięcie głosowania – godz. 11:00.
 11. Podliczenie głosów poprzez wygenerowanie raportu  z Systemu do głosowania, sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (komisja skrutacyjna).
 12. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów (Przewodniczący UKW).

II.    Grupa pracownicza B:
 1. Grupa wyborcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych poza wydziałami w części obejmującej pracowników obsługi i członków załogi statku: bosmana, kucharza, stewarda.
 2. Głosowanie tradycyjne za pomocą kart do głosowania.
 3. Lokal wyborczy: sala nr 19 – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2.
 4. Oddawanie głosów na kartach do głosowania od godz. 9:00 do 11:00.

III.    Podsumowanie głosowania 
 1. Zamknięcie głosowania.
 2. Podliczenie głosów z Systemu do głosowania i z kart do głosowania (komisja skrutacyjna).
 3. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów.

IV.    Ewentualne kolejne tury głosowania: w dniu 04.06.2020 r. w godz. 12:00 – 13:00, następna w godz. 14:00-15:00.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w lokalu wyborczym
 1. Wyborcy powinni zachować odległość od innych osób ok. 1,5 metra oraz posiadać własne długopisy.
 2. Wskazane jest także zdezynfekowanie rąk przed i po oddaniu głosu (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściach do budynku oraz w lokalu wyborczym.

Dalsze komunikaty
Nadal proszę o bieżące śledzenie poczty służbowej, strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń UKW przez cały czas aż do ukazania się komunikatu o zakończeniu wyborów do Senatu.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę