Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: grupy wyborczej nr 7 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

        Ze względu na szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego (pandemia) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Uczelniana Komisja Wyborcza w dniu 26.03.2020 r. podjęła uchwałę (nr 3/2020 r.) w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach do składu Kolegium Elektorów – grupa wyborcza nr 7.  Uchwała wraz ww. zasadami jest dostępna na stronie UKW w zakładce: Dokumenty Wyborów.

         Z cytowanych zasad wynika m.in., iż:
 1. pracownicy administracyjni, pracownicy inżynieryjno – techniczni, pracownicy biblioteczni, oficerowie na statku głosują w dniu 27.03.br zdalnie – elektronicznie - Grupa pracownicza A,
 2. pracownicy obsługi oraz członkowie załogi statku: bosman, kucharz, steward głosują w dniu 27.03.br tradycyjne (na kartach do głosowania w lokalu wyborczym) - Grupa pracownicza B.

Do obsadzenia pozostał w tej grupie wyborczej 1 mandat.
Jeżeli nie wpłyną rezygnacje poniższych kandydatów, do trzeciej tury głosowania w dniu 27.03.2020 r. przechodzą:
 
Lp. Nazwisko Imię Kandydaci do trzeciej tury głosowania
1 Bernacka  Marta TAK
2 Lis Edyta TAK
 
Podaję szczegóły organizacji zebrania wyborczego grupy nr 7 w dniu 27.03.2020 r.:
 1. Grupa pracownicza A:
  1. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
  2. Logowanie do Systemu poprzez link przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
  3.  Wyborca poprzez link, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos ZA jednym z kandydatów albo głos WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU.
  4. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
  5. Oddawanie głosów w III turze głosowania: w Systemie od godz. 9:00 do godz. 10:00. 
  6. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 2. Grupa pracownicza B:
  1. Głosowanie tradycyjne za pomocą kart do głosowania.
  2. Lokal wyborczy: Holl przy wejściu głównym  – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2.
  3. Oddawanie głosów w trzeciej turze głosowania: na kartach do głosowania od godz. 9:00 do 10:00.
 3. Podsumowanie głosowania 
  1. Zamknięcie głosowania.
  2. Podliczenie głosów z Systemu do głosowania i z kart do głosowania (komisja skrutacyjna).
  3. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów.
 4. Kolejne tury głosowania w razie braku wyniku wyborów
  1. IV tura głosowania od godz. 11:00 do godz. 12:00 wg schematu pkt. I-III.
  2. V tura głosowania od godz. 13:00 do godz. 14:00 wg schematu pkt. I-III.
 5. Zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w lokalu wyborczym
  1. Wyborcy powinni zachować odległość od innych osób ok. 1,5 metra oraz posiadać własne długopisy.
  2. Wskazane jest także zdezynfekowanie rąk przed i po oddaniu głosu (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściach do budynku oraz w lokalu wyborczym.
 6. Dalsze komunikaty
  1. Nadal proszę o bieżące śledzenie poczty służbowej, strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń UKW przez cały czas aż do ukazania się komunikatu o zakończeniu wyborów do Kolegium Elektorów w grupie wyborczej nr 7 (NNA).
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę