Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: grupy wyborczej nr 7 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  1. Głosowanie w grupie wyborczej nr 7 do  Kolegium Elektorów, które  odbyło się w dniu 17.03.2020 r., zakończyło się wyborem 4 osób.
  2. 6 mandatów pozostało nadal nieobsadzonych.
  3. Zebranie podjęło uchwałę o odroczeniu zebrania wyborczego do dnia 19.03.2020 (czwartek), w celu kontynuowania głosowania zmierzającego do obsadzenia pozostałych mandatów.
  4. Wyniki głosowania przedstawiono w tabeli na końcu niniejszego komunikatu.
Ze względu na szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego (pandemia) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłaszam szczegółową organizację zebrania grupy wyborczej nr 7 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, które odbędzie się   w dniu  19.03.2020 r., ( czwartek) w budynku przy Wałach Chrobrego 1-2 w Auli Łaskiego.
 
  1. Od godziny 10:00 – do godziny 11:15 – oddawanie głosów.
  2. Od godziny 11:16 – zamknięcie glosowania, podliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów i ew. podjęcie uchwały o odroczeniu zebrania wyborczego (np. w przypadku barku obsadzenia wszystkich mandatów).

Z uwagi na ww. zagrożenia wyborcy mogą oddawać głosy w 1 godzinnym i 15 minutowym przedziale czasowym (od. 10:00 do 11:15) w sposób rozproszony. W celu równomiernego rozłożenia oddawania głosów sugeruję następujący harmonogram:

 
Sugerowany harmonogram oddawania głosów w dniu 19.03.2020 r.
 
Godzina od Godzina do Grupa pracownicza
 
10:00 10:15 Pracownicy pionu Kwestura i pionu Rektora
10:15 10:30 Pracownicy wydziałów i pracownicy pionu Nauki
10:30 10:45 Pracownicy pionu Prorektora ds. Kształcenia i pionu Prorektora ds. Morskich
10:45 11:00 Pracownicy administracyjni pionu Kanclerza
11:00 11:15 Pracownicy obsługi pionu Kanclerza

Informuję, iż każdy wyborca ma prawo być obecny na każdym etapie zebrania wyborczego.

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu, zgodnie z regulaminem wyborczym mogą złożyć rezygnację z kandydowania w siedzibie UKW do dnia 18.03.2020 do godz. 14:00 (pok. Nr. 6 Obiekt ul. Wały Chrobrego). Formularz rezygnacji w załączeniu i na stronie www. UKW.

Proszę o zabranie dowodów tożsamości w celu okazania komisji skrutacyjnej.
Proszę także o zabranie swojego długopisu w celu unikania przenoszenia wirusów.

Wyniki głosowania w dniu 17.03.2020 r.:
 
Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów ZA Otrzymali mandat
1 Abramowska Magdalena 63 TAK
2 Aleksandrowicz Izabela 61 TAK
3 Bagrowicz-Lewczuk Aneta 42  
4 Bernacka Marta 36  
5 Kniaź Edyta 70 TAK
6 Kordowska Alina 48  
7 Kostecka Ewelina 61 TAK
8 Lis Edyta 38  
9 Miler Monika 34  
10 Nowakowska Adriana 8  
11 Orymowska Joanna 40  
12 Prill Katarzyna 32  
13 Rabenda Karina 32  
14 Stochła Dorota 30  
15 Stojek Justyna 22  
16 Ślaź Michał 18  
17 Świtalska Edyta 36  
18 Wiznerowicz Czesław 39  

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę