Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: szczegółowego porządku głosowania w wyborach na Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

     Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10.04.2020 r. (nr 5/2020 r.) w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach na Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, informuję, jak niżej.

Z cytowanych zasad wynika m.in., iż:
 1. wybory Przewodniczącego Kolegium Elektorów odbędą  się w głosowaniu zdalnym, za pomocą Systemu do głosowania (dalej System) ,
 2. wybory Rektora w odbędą się w głosowaniu zdalnym, za pomocą Systemu.
Oba głosowania odbędą się w dniu 22.04.2020 r.
Jedynym kandydatem na funkcję Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024 jest:
 • Ślączka Wojciech.
W związku z trwającym czasem przyjmowania kandydatur na Przewodniczącego KE, kandydatury te podane zostaną w odrębnym komunikacie.

Podaję szczegółowy porządek głosowania w dniu 22.04.2020 r.:
 1. Grupa wyborcza: Kolegium Elektorów wybrane na kadencję 2020-2024.
 2. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
 3. Logowanie do Systemu poprzez link/kod przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
 4. Uwaga: Asekuracyjnie system wysyła po dwa zaproszenia na każde głosowanie. Należy uważnie czytać treść zaproszenia, aby nie pominąć któregoś z obu głosowań. 
 5. Wyborcy są zobowiązani chronić otrzymany kod przed dostępem innych osób.
 6. Wyborca poprzez link/kod, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos „ZA” jednym z kandydatów albo głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.
 7. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
 8. Oddawanie głosów w obu głosowaniach (na Rektora i na Przewodniczącego KE): w Systemie odbędzie się w dniu 22.04.2020 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 (szczegółowa instrukcja głosowania w załączonym wyciągu z Zasad uchwalonych przez UKW). 
 9. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym, tj. Hol przy wejściu głównym do siedziby AMS – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2, w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu w Systemie (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 10. Zamknięcie głosowania – godz. 13:00.
 11. Weryfikacja quorum, podliczenie głosów poprzez wygenerowanie raportu z Systemu do głosowania, sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (komisja skrutacyjna).
 12. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów (Przewodniczący UKW).
Nadal proszę o bieżące śledzenie poczty służbowej, strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń UKW przez cały czas aż do ukazania się komunikatu o zakończeniu wyborów Przewodniczącego KE i Rektora AMS.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Pliki do pobrania:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę