Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów

Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10.04.2020 r. (nr 5/2020 r.) w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach na Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, informuję, jak niżej.

Zasady zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów
 1. Zgodnie ze Statutem Uczelni:
  1. Kolegium Elektorów wybiera Przewodniczącego spośród elektorów,
  2. Przewodniczącym Kolegium Elektorów może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Każdy nowo wybrany członek Kolegium Elektorów może zgłosić kandydata na Przewodniczącego.
 3. Zgłoszenia dokonuje się do UKW na ręce Przewodniczącego UKW.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać treść:
  • Niniejszym zgłaszam kandydaturę (nazwisko i imię kandydata) ……… na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024. Kandydat wobec mnie wyraził zgodę na kandydowanie.” oraz zawierać w podpisie imię i nazwisko zgłaszającego.
 5. Zgłoszenie może być także dokonane wg wzoru stanowiącego załącznik do zasad (zał. do komunikatu).
 6. Zgłaszający powinien zapewnić przesłanie do UKW potwierdzenia przez kandydata zgody na kandydowanie.
 7. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6, winno zawierać treść: „Niniejszym wyrażam zgodę na moją kandydaturę na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024.” oraz zawierać w podpisie imię i nazwisko potwierdzającego kandydata.
 8. Zgłoszenia w formie papierowej powinny dodatkowo zawierać odpowiednio podpis zgłaszającego lub kandydata.
 9. Zgłoszenia i potwierdzenia zgody można dokonać:
  • w formie elektronicznej z własnego adresu elektronicznej poczty służbowej, wysyłając je na adres Przewodniczącego UKW: r.jasiewicz@am.szczecin.pl , przy czym zgłaszający i kandydat wysyłają swoje pisma z własnych adresów poczty, lub
  • w formie papierowej, składając pismo w zamkniętej i zaadresowanej do Uczelnianej Komisji Wyborczej kopercie na portierni głównej w siedzibie Uczelni przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie.
 10. Wybory Przewodniczącego Kolegium Elektorów nie mogą się odbyć później niż wybory Rektora.
 11. Termin przyjmowania zgłoszeń i zgód na kandydowanie upływa 20.04.2020 r.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Pliki do pobrania:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę