Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: grupy wyborczej nr 7 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Wybory grupy wyborczej nr 7 do  Kolegium Elektorów  odbędą się 17.03.2020 r. ( wtorek) w budynku przy Wałach Chrobrego 1-2  w Auli Łaskiego. 
Ze względu na szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego (pandemia) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłaszam szczegółową organizację zebrania grupy wyborczej nr 7 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

1.    Godzina 13:00 – otwarcie zebrania i wybór komisji skrutacyjnej.
2.    Od godziny 13:00 – do godziny 16:00 – oddawanie głosów.
3.    Od godziny 16:01 – zamknięcie głosowania, podliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów albo ew. podjęcie uchwały o odroczeniu zebrania wyborczego (np. w przypadku barku obsadzenia wszystkich mandatów).

Z uwagi na ww. zagrożenia wyborcy mogą oddawać głosy w 3 godzinnym przedziale czasowym (od. 13:00 do 16:00) w sposób rozproszony. W celu równomiernego rozłożenia oddawania głosów sugeruję następujący harmonogram:
 
Sugerowany harmonogram oddawania głosów
Godzina od Godzina do Grupa pracownicza
13:00 13:30 Pracownicy pionu Kwestora i pionu Rektora
13:30 14:00 Pracownicy wydziałów
14:00 14:30 Pracownicy pionu Prorektora ds. Kształcenia i pionu Prorektora ds. Morskich 
14:30 15:00 Pracownicy pionu Nauki
15:00 15:30 Pracownicy administracyjni pionu Kanclerza
15:30 16:00 Pracownicy obsługi pionu Kanclerza
 
Informuję, iż każdy wyborca ma prawo być obecny na każdym etapie zebrania wyborczego.
Proszę o zabranie dowodów tożsamości w celu okazania komisji skrutacyjnej.
Proszę także o zabranie swojego długopisu w celu unikania przenoszenia wirusów.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę