Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy już proces wyborczy do Kolegium Elektorów i na funkcję Rektora. Przed nami wybory do Senatu Uczelni, w którym znajdą się przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych Uczelni, studentów i doktorantów.

W Senacie jest 30 mandatów. Liczbowy skład Senatu na kadencję 2020-2024 w podziale mandatów ustalił Senat AMS w dniu 29 kwietnia 2020 r. (Pismo Okólne nr 24/2020 z dnia 29.04.2020 r.)
      
             Wybory do  Senatu  odbędą się   03.06 i 4.06.2020 r. ( środa i czwartek). Szczegóły dotyczące głosowania przedstawione zostaną w osobnym komunikacie.

Kandydatów do Senatu należy zgłaszać do dnia 26.05.2020 do godz. 15.30 w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej, z uwagi na pracę zdalną w następujący sposób:
  • pok. 6 ul. Wały Chrobrego 1-2 w dniach i godzinach dyżurów pracowników Działu Organizacyjno – Prawnego (tel. 91 48-09- 462 lub końcówka 504, tel. kom. 661-821-083),
  • w szafce korespondencyjnej Działu Organizacyjno – Prawnego przy Kancelarii w obiekcie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 (zamknięte koperty),
  • w szafce korespondencyjnej Uczelnianej Komisji Wyborczej w przedsionku wejścia głównego do siedziby Uczelni przy portierni głównej obiektu ul. Wały Chrobrego 1-2 (zamknięte koperty).
           Kandydatów do Senatu należy zgłaszać na formularzu „Zgłoszenie kandydata na członka Senatu” ( Załącznik nr 1 do regulaminu wyborczego) wraz załączonym „Oświadczeniem osoby zgłaszanej na kandydata na członka Senatu”  ( Załącznik nr 5 do regulaminu wyborczego). 
Kandydat musi posiadać bierne prawo wyborcze oraz musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydata może zgłosić każdy wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze w danej grupie wyborczej. Grupy wyborcze do Senatu określone są w regulaminie wyborczym (par. 21 Tabela nr 2).

Regulamin przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2020-2024 oraz wymienione formularze dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakładce Dokumenty Wyborów: https://www.am.szczecin.pl/pl/pracownicy/uczelniana-komisja-wyborcza/dokumenty-wyborow/ 
              Niezbędne dokumenty i definicje związane z wyborami można uzyskać na stronie internetowej www.am.szczecin.pl w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza  (regulamin przeprowadzania wyborów z formularzami zgłoszeń kandydatów, terminarz wyborów, liczbowy skład Senatu na kadencję 2020-2024). 

                    Zapraszam wszystkich do udziału w wyborach.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę