Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: grupy wyborczej nr 4b – NA pozostali – WIiT.

     Uprzejmie informuję, iż głosowanie w dniu 04.06.2020 r. w grupie wyborczej 4b – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji na stanowiskach innych niż profesorzy i profesorzy uczelni, nie dały rozstrzygnięcia, tzn. żaden z kandydatów w tych grupach nie otrzymał wymaganych ponad 50% ważnie oddanych głosów.
Do obsadzenia w ww. grupie pozostał nadal 1 mandat do Senatu AMS.
 
Do trzeciej tury głosowania, które odbędzie się w dniu 10.06.2020 r. w godzinach
od 11:00 – do 13:00 przechodzą:
Nr grupy wyborczej Jednostka org. Grupa pracownicza Nazwisko Imię
4b WIiT NA Majzner Piotr
4b WIiT NA Nozdrzykowski Łukasz
 
Nadmieniam, iż w razie braku rozstrzygnięcia wyborczego w ramach ww. trzeciej tury głosowania w grupie 4b, zarządzony zostanie nowy termin wyborów w tej grupie.
 
Podaję szczegóły organizacji zebrania wyborczego grupy nr 4b w dniu 10.06.2020 r.:
 1. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
 2. Logowanie do Systemu poprzez link/kod przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
 3. UwagaAsekuracyjnie system wysyła po dwa zaproszenia na głosowanie. Należy uważnie czytać treść zaproszenia, ( w przypadku stwierdzenia braku zaproszenia proszę o sprawdzenie folderu „ Wiadomości – śmieci/ Spam”).
 4. Wyborcy są zobowiązani chronić otrzymany kod przed dostępem innych osób.
 5. Wyborca poprzez link/kod, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos "ZA" jednym z kandydatów albo głos "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU".
 6. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
 7. Oddawanie głosów w głosowaniach w Systemie w dniu 10.06.2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 (szczegółowa instrukcja głosowania dostępna jest również na stronie AMS UKW w zakładce Dokumenty Wyborów – Uchwała UKW nr 8/2020).
 8. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym, tj. sala nr 19 – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2, w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu w Systemie (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 9. Zamknięcie głosowania – godz. 13:00.
 10. Podliczenie głosów poprzez wygenerowanie raportu  z Systemu do głosowania, sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (komisja skrutacyjna).
 11. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów (Przewodniczący UKW).
 12. Ewentualne kolejne tury głosowania bądź kolejny termin wyborów - wg odrębnego komunikatu.  
     Nadal proszę o bieżące śledzenie poczty służbowej, strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń UKW przez cały czas aż do ukazania się komunikatu o zakończeniu wyborów do Senatu AMS.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
                    dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę