Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dotyczy: grupy wyborczej nr 4b – NA pozostali – WIiT i 7a –NNA zatrudnieni na wydziałach.

Szanowni Państwo!

 
Informuję, iż głosowania w dniu 03.06.2020 r. w grupach wyborczych:
 • 4b – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji na stanowiskach innych niż profesorzy i profesorzy uczelni,
 • 7a – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziałach
 
nie dały rozstrzygnięcia, tzn. żaden z kandydatów w tych grupach nie otrzymał wymaganych ponad 50% ważnie oddanych głosów.
 
 
Do obsadzenia w ww. grupach pozostało nadal po 1 mandacie do Senatu AMS.
 
Do drugiej tury głosowania, które odbędzie się w dniu 04.06.2020 r. w godzinach od 11:00 – do 13:00 przechodzą:
 
 Nr grupy   wyborczej  Jednostka org.  Grupa   pracownicza  Nazwisko  Imię
4b WIiT NA Majzner Piotr
4b WIiT NA Nozdrzykowski Łukasz
7a Wydziały NNA Jankowska Małgorzata
7a Wydziały NNA Waszczuk Agnieszka
 
Podaję szczegóły organizacji zebrania wyborczego grupy nr 4b i 7a w dniu 04.06.2020 r.:
 1. Głosowanie zdalne za pomocą Systemu do głosowania.
 2. Logowanie do Systemu poprzez link/kod przesłany z Systemu na służbową pocztę elektroniczną wyborcy.
 3. Uwaga: Asekuracyjnie system wysyła po dwa zaproszenia na głosowanie. Należy uważnie czytać treść zaproszenia, (w przypadku stwierdzenia braku zaproszenia proszę o sprawdzenie folderu „ Wiadomości – śmieci/ Spam”).
 4. Wyborcy są zobowiązani chronić otrzymany kod przed dostępem innych osób.
 5. Wyborca poprzez link/kod, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam oddaje głos ZA jednym z kandydatów albo głos WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU.
 6. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.
 7. Oddawanie głosów w głosowaniach w Systemie w dniu 04.06.2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 (szczegółowa instrukcja głosowania dostępna jest również na stronie AMS UKW w zakładce Dokumenty Wyborów – Uchwała UKW nr 8/2020).
 8. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia do oddania głosu w lokalu wyborczym, tj. sala nr 19 – Obiekt ul. Wały Chrobrego 1-2, w czasie przeznaczonym na oddawanie głosu w Systemie (osoby, które nie posiadają dostępu do własnych urządzeń).
 9. Zamknięcie głosowania – godz. 13:00.
 10. Podliczenie głosów poprzez wygenerowanie raportu  z Systemu do głosowania, sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej (komisja skrutacyjna).
 11. Ogłoszenie wyników głosowania, ew. ogłoszenie wyników wyborów (Przewodniczący UKW).
 12. Ewentualne kolejne tury głosowania bądź kolejny termin wyborów - wg odrębnego komunikatu.

 
 
     Nadal proszę o bieżące śledzenie poczty służbowej, strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń UKW przez cały czas aż do ukazania się komunikatu o zakończeniu wyborów do Senatu.
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
                      dr inż. Robert Jasiewicz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę