Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelniana Komisja Wyborcza Dokumenty Wyborów

Dokumenty Wyborów

Uchwała nr 12/2020 UKW z dnia z dnia 12 listopada 2020 r.  w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków przez kandydatów do Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2021-2024.

Pliki do pobrania:

Formularze wyborcze -  zgłoszenie i oświadczenie kandydatów do Senatu na kadencję 2020-2024

Uchwała UKW nr 11 z dnia 19.06.2020 r

Pliki do pobrania:

Uchwała UKW nr 10/2020

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 9/2020 UKW z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków przez kandydatów do składu Senatu.

Uchwała nr 8/2020 UKW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach do Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 7/2020 UKW z dnia 18 maja 2020 r.  w sprawie wyników wyborów na funkcję Rektora.

Pliki do pobrania:

Uchwała Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia liczbowego składu Senatu na kadencję 2020-2024 dnia 29 kwietnia 2020 r.

Kalendarz wyborczy na kadencję 2020-2024 z późn. zm. z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Uczelni AMS w sprawie: wskazania kandydata na Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2020 r.

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 5/2020 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2020 r

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 4/2020 UKW z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wyników wyborów do Kolegium Elektorów na kadencję 2020 -2024.

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 3/2020 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 26 marca 2020 r.

Pliki do pobrania:

Formularz Wyborczy - rezygnacja z kandydowania na członka Kolegium Elektorów

Uchwała Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia liczbowego składu Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 z dnia 15.01.2020 r.

Formularze wyborcze -  zgłoszenie i oświadczenie kandydatów do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024.

Uchwała Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie zgłaszania Radzie Uczelni propozycji kandydatów na Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 5 listopada 2019 r

Pliki do pobrania:

Regulamin przeprowadzania wyborów na kadencję 2020-2024 i prac komisji wyborczych

Kalendarz wyborczy na kadencję 2020-2024

Pliki do pobrania:

Uchwała Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12.12.2018

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na dzień 22.11.2018 (po wyborach uzupełniających)

Skład Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 2016-2020

Pliki do pobrania:

Podział mandatów w Senacie AM na kadencję 2016-2020

Pliki do pobrania:

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na dzień 07.04.2016 ( po wyborach uzupełniających studentów)

Elektorzy do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 r.

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów

Pliki do pobrania:

Zatwierdzony podział mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów

REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020

Kalendarz wyborczy wyborów na kadencję 2016-2020

Lp. Czynność wyborcza Termin Organizuje/wybiera
1. Wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów 22.03.2016
1.1 z grupy profesorów i dr. hab. 22.03.2016 organizują WKW
1.2 z grupy doktorów 22.03.2016 organizują WKW
1.3 z grupy pozostałych naucz. z wydziałów 22.03.2016 organizują WKW
1.4 z grupy nauczycieli spoza wydziałów 22.03.2016 organizuje UKW
1.5 z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi
22.03.2016 organizuje UKW
1.6 wybory studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów – odpowiednio)
22.03.2016 organizuje Studencka
Uczelnia Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów
2. Wybory Wydziałowych Kolegiów Elektorów 05.04.2016 organizują WKW
2.1 z grupy profesorów i dr. hab. 05.04.2016 organizują WKW
2.2 z grupy doktorów 05.04.2016 organizują WKW
2.3 z grupy pozostałych naucz. z wydziałów 05.04.2016 organizują WKW
2.4 z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi
05.04.2016 organizują WKW
2.5 wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)
05.04.2016 organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów
3. Wybory Rektora 12.04.2016 organizuje UKW,
wybiera UKE
4. Wybory prorektorów 26.04.2016 organizuje UKW,
wybiera: UKE
5. Wybory dziekanów 10.05.2016 organizują WKW,
wybierają: WKE
6. Wybory prodziekanów 24.05.2016 organizują WKW,
wybierają: WKE
7. Wybory przedstawicieli do Senatu 31.05.2016
7.1 z grupy profesorów i dr. hab. 31.05.2016 organizują WKW,
wybierają WKE
7.2 z grupy pozostałych naucz. z wydziałów 31.05.2016 organizują WKW
wybierają WKE
7.3 z grupy nauczycieli spoza wydziałów 31.05.2016 organizuje UKW
wybiera UKE
7.4 z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących na wydziałach
31.05.2016 organizuje UKW
wybiera UKE
7.5 z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących poza wydziałami
31.05.2016 organizuje UKW
wybiera UKE
7.6 wybory spośród studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)
31.05.2016 organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza
8. Wybory przedstawicieli do rad wydziałów 07.06.2016
8.1 z grupy pozostałych nauczycieli akad. Z wydziałów (bez tytułu naukowego i stopnia dr habilitowanego) 07.06.2016 organizują WKW,
wybierają: WKE
8.2 z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi
07.06.2016 organizują WKW,
wybierają: WKE
8.3 wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)
07.06.2016 organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza

​WKW – Wydziałowa Komisja Wyborcza, WKE – Wydziałowe Kolegium Elektorów, UKW - Uczelniana Komisja Wyborcza, UKE - Uczelniane Kolegium Elektorów


Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020r.

dr inż. Andrzej Stefanowski przewodniczący UKW (Wydział Mechaniczny - wybrany przez Senat AM na przewodniczącego UKW 28.10.2015r.)
dr Piotr Borkowski Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Paulina Sobkowicz Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Andrzej Dreas Wydział Mechaniczny
dr inż. Bogusz Wiśnicki Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
dr Joanna Kasińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
mgr Elżbieta Jachowicz Dział Organizacyjno-Prawny AM

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków przez kandydatów do składu Kolegium Elektorów z dnia 12 marca 2020 r.

Pliki do pobrania:

Formularze wyborcze -  zgłoszenie i oświadczenie kandydatów na członków drugiej Rady Uczelni AMS na kadencję 2021-2024

Pliki do pobrania:

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę