Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Nauka Realizacja projektu

Projekt „NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka” realizowany w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2014 r., wartość projektu 4 711 086,73 zł.

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia i zarządzania uczelnią poprzez rozwój kompetencji kadry kierowniczej oraz wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania i Zintegrowanego Systemu Informatycznego – ZSI (systemu klasy ERP).

Rozwój kompetencji kadry kierowniczej w 2013 roku realizowano poprzez udział pracowników Akademii w studiach podyplomowych i szkoleniach. 27 pracowników rozpoczęło studia podyplomowe na wybranych kierunkach tj. zarządzanie nieruchomościami – 2 osoby, prawo administracyjne i samorządowe – 5 osób, audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania – 1 osoba, menadżer projektów – 6 osób, zarządzanie zasobami ludzkimi – 12 osób, studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego – 1 osoba. Przeprowadzono 7 dwudniowych szkoleń dla grup 15 osobowych obejmujących zagadnienia tj.: Zarządzanie zespołem; Zarządzanie czasem i zmianą; Kreatywność, rozwój inteligencji emocjonalnej; Motywowanie i ocenianie, coaching; Zarządzanie projektem.

W ramach ZSI w 2013 roku przeprowadzono analizę przedwdrożeniową, zainstalowano oprogramowanie oraz dostarczono licencje. Rozpoczęto prace nad wdrożeniem oraz startem produkcyjnym ZSI, obejmującym kilka modułów (moduł Kadry – Płace, Finanse – Księgowość, Ewidencja majątku, Controlling – portal sprawozdawczy, Magazyn, Zamówienia publiczne, Akademiki, Kancelaria, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów).

W ramach faz wdrażania konsultanci systemu ZSI przeprowadzali warsztaty i szkolenia dla użytkowników ZSI z zakresu obsługi wdrażanych modułów.
W ramach projektu NAUKA zakupiona została infrastruktura serwerowa oraz macierze danych na potrzeby wdrażanego ZSI, a także sprzęt peryferyjny: drukarki kodów kreskowych, terminale inwentaryzacyjne z licencjami, czytniki kodów niezbędne do funkcjonowania ZSI.

W ramach usług doradczych zrealizowano ponad 2 200 godzin doradztwa obejmującego wspieranie uczelni na każdym etapie wdrażania ZSI.

W 2013 r. zostało opracowanych 38 analiz programów kształcenia, które zostaną wykorzystane do opracowania 38 nowych programów i ścieżek kształcenia oraz profili absolwenta.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę