Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Nauka Opis projektu

Akademia Morska w Szczecinie od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka”.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zarządzania uczelnią poprzez rozwój kompetencji kadry kierowniczej, wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego (systemu klasy ERP). Prace związane z prawidłowym przygotowaniem projektu rozpoczęły się już pół roku wcześniej. Wówczas to podjęto współpracę z firmą doradczą – InfoConsulting Sp. z o.o., której zadaniem jest wspieranie uczelni na każdym etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI). Przed rozpoczęciem projektu wdrożenia systemu, z pomocą firmy doradczej, zrealizowano mapowanie procesów pracy. Opracowane mapy procesów umożliwiły optymalizację organizacyjną oraz ułatwiły przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na ZSI. W wyniku przeprowadzonego na przełomie grudnia i stycznia postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę systemu. Zaowocowało to podpisaniem, w dniu 14.02.2013 umowy na dostawę, wdrożenie i serwis pogwarancyjny Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Podpisanie umowy odbyło się o godz. 14.00 w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w Sali Tradycji. Dostawcą systemu, wykonawcą wdrożenia i serwisu pogwarancyjnego został firma SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa.

Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP) dzięki swojej modułowej budowie pozwalają w jednym spójnym systemie informatycznym zebrać różne funkcje zarządcze np. zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, majątkiem, zamówieniami itd. Systemy tego typu, pierwotnie przewidziane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, obecnie są dostosowywane do specyficznych wymagań i wdrażane w instytucjach oraz uczelniach wyższych. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Akademii Morskiej umożliwi zastąpienie dotychczasowych, rozproszonych i pochodzących od różnych dostawców systemów informatycznych oraz usprawnienie pracy administracji Uczelni w następujących obszarach: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, remontów i inwestycji, zarządzania majątkiem, zarządzania dokumentami oraz informacją, budżetowania i kontrolingu, zamówień publicznych, akademiki, monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

W ramach projektu NAUKA zakupiona zostanie również infrastruktura serwerowa oraz macierze danych na potrzeby wdrażanego ZSI.

Wspomniany na wstępie rozwój kompetencji kadry kierowniczej będzie realizowany poprzez udział pracowników Akademii Morskiej w studiach podyplomowych i szkoleniach.

Do realizacji projektu powołany został zespół projektowy:

Kierownik Projektu - Pan Kanclerz Andrzej Durajczyk
Asystent Kierownika Projektu – Marta Wielinska
Specjalista ds. rozliczeń finansowych – Justyna Stępień
Koordynator wdrożenia systemów informatycznych – Marta Wielińska, Łukasz Warlikowski
Koordynator zadania 1 – Grażyna Wojtczyk
Koordynator zadania 2 – Grażyna Mechta
Koordynator zadania 3 – Sylwia Fundowicz
Koordynator zadania 4 – Joanna Krupa
Koordynator zadania 5 –Karina Rabenda
Koordynator zadania 6 – Elżbieta Wojniłko

Projekt NAUKA będzie realizowany w Akademii Morskiej do 31 grudnia 2014 roku. Budżet całego projektu to: 4 711 086,73 zł

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę