Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Technologii Przewozów LNG Opis labolatoriów

Symulator do załadunku ładunków ciekłych 

Symulator do za/wyładunku ładunków ciekłych (w tym ciekły gaz) jest przewidziany do wielu wariantów typów statków oraz jako terminal lądowy ładunków ciekłych. Symulator zawiera w sobie dwie produkcyjne linie: Oil and Product Lines ( produkty ropopochodne ) zawiera modele statków LCC, VLCC, FPSO i oprogramowanie symulatora terminalu oraz typu LCHS ( produkty gazowe ) zawierający w sobie modele statków LNG, LEG/LPG i oprogramowanie terminalu lądowego LNG który będzie zaprojektowany na zamówienia i obrazujący rzeczywisty terminal przeładunkowy LNG / LPG w porcie Świnoujście. Wszystkie symulatory bazują na standardzie COTS ( Commercial-off-the-shelf) na sprzęcie komputerowym PC i programie Microsoft Windows.

Dodatkowym składnikiem symulatora jest zobrazowanie i przećwiczenie łączności pomiędzy stacjami statkowymi i lądowymi w konfiguracji „statek – statek” , „ląd - statek – ląd” zgodnie z wymaganiami konwencji. Przećwiczenie takich zachowań i procedur jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa szczególnie na terminalach przeładunkowych ładunków ciekłych ( w tym płynnego gazu), zasady komunikowania się przed podejściem statku do portu (terminalu), podczas operacji cumowania, podczas operacji przeładunkowych, w razie sytuacji zagrożenia lub skażenia środowiska. Wymogi takiego treningu zapewnia nam symulator łączności w konfiguracji stanowisk treningowych, które byłyby integralną częścią stanowisk symulatora ładunkowego.

Laboratoria

Ćwiczenia w trakcie szkoleń powinny zawierać następujące składniki:

a)Uruchamianie ćwiczeń w zakresie:

 • Konfiguracja stanów załadowania zbiorników dla różnych poziomów zapełnienia;
 • Konfiguracja typu ładunku, atmosfery w zbiorniku na różnych etapach eksploatacji;
 • Tworzenie zadań dla stanowisk ćwiczeniowych;
 • Możliwość przygotowania list kontrolnych (checklist) i instrukcji od prowadzącego;
 • Zestaw ćwiczeń odpowiadający symulowanym statkom z różnymi ładunkami;

b)System kalkulacji załadunku musi zawierać m.in.:

 • Kalkulacja ilości ładunku na poszczególnych etapach operacji za/wyładunkowych.
 • Zanurzenie, trym, przechyłu statku, stateczność, parametry statecznościowe;
 • Siły tnące, momenty gnące;

c)Stanowisko omawiania ćwiczeń musi zawierać m.in.:

 • Wgrywanie i podgląd zapisanych ćwiczeń
 • Wybór pozycji w zapisie (poprzez zdarzenie, operacje, alarm, czas)
 • Odtwarzanie od dowolnej pozycji

W trakcie omawiania ćwiczenia prowadzący powinien mieć możliwość użycia ekranu naściennego do wyświetlenia obrazu z własnego komputera oraz z każdego komputera ćwiczeniowego poprzez rzutnik multimedialny jak i możliwość użycia tablicy multimedialnej.

d) Stanowisko ćwiczeniowe musi umożliwiać co najmniej:

 • Kontrolowanie systemu za/wyładunku;
 • Kontrolowanie systemu balastowego;
 • Kontrolowanie systemu inert gaz / nitrogen;
 • Kontrolowanie systemu kontroli atmosfery w zbiorniku i inne (washing system);
 • Zapobieganie rozlewom olejowym;
 • Nadzór nad procedurami przeładunku na różnych poziomach kompetencji;
 • Kontrolowanie ilości ładunku ( również poprzez zanurzenie) na każdym etapie operacji ładunkowych;

Oprogramowanie symulatora

Oprogramowanie symulatora symuluje wszystkie najważniejsze części i systemy, które są niezbędne do przygotowania i transferu ładunków płynnych pomiędzy statek-statek i statek-ląd na pokładzie tankowca. Istotne jest to, że systemy ( ładunku, balastu, gazu obojętnego oraz dystrybucji cieczy) mogą być włączane  poprzez przyciski na monitorach i wyświetlone na oddzielnych ekranach. Użycie dwóch monitorów na stanowisku ćwiczeniowym ( dla instruktora i kursantów) jest polecane dla lepszego zobrazowania i efektywniejszych ćwiczeń (podstawowa konfiguracja). Na stanowisku instruktora drugi monitor może być używany jako „podwładny monitor” dla podglądu czynności jakie wykonuje kursant. Na stanowiskach treningowych drugi monitor jest zalecany aby umożliwić przełączanie systemów ładunkowych lub pracować z dwoma systemami jednocześnie. W ofercie rozważamy zaawansowaną konfigurację dla wszystkich stanowisk kursantów z czterema monitorami TFT. Podczas gdy dwa monitory pokazują główny obraz LCHS, dwa dodatkowe monitory są używane dla rzeczywistego obrazu terminala, nabrzeża i operacji ładunkowych na statku w zobrazowaniu 3D z kamer CCTV ( kamery przemysłowe).

Oprogramowanie symulatora musi pozwalać na:

 • trening dla oficerów statków wszystkich typów w zakresie konwencji STCW’78/95 ( system kontroli balastowej statku, trymu, stateczności i naprężeń, zapobieganie zanieczyszczeniom olejowym ze statku, symulowanie i aranżacja systemów na tankowcach na poziomie zarządzania, sprawność w operacjach technologicznych na tankowcach);
 • zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg OCIMF;
 • zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg konwencji MARPOL 73/78;
 • zgodność z kursami modelowymi 1.35  dla statków przewożących paliwa płynne (LPG)

oraz 1.36 dla statków przewożących płynny gaz (LNG).

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę