Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Wyjazdy na szkolenie

Wyjazdy na szkolenie

Informacje ogólne

Jednym z działań programu ERASMUS+ skierowanym do pracowników Uczelni (zarówno administracji uczelni jak i pracowników naukowo dydaktycznych) są wyjazdy w celu odbycia szkolenia krajach programu.

Wyjazdy takie mogą być realizowane:
-w uczelniach partnerskich AM
- w innych uczelniach wyższych w krajach programu
- w innych niż uczelnie jednostkach w jakich odbyć można szkolenie (instytucje szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje (oprócz unijnych).

W ramach wyjazdu można uczestniczyć w szkoleniu indywidualnym ustalanym z instytucją przyjmującą (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing”) oraz w tzw. International Staff Week – wydarzeniach organizowanych przez Uczelnie dla pracowników zainteresowanych daną dziedziną. International Staff Week najczęściej dotyczy tematyki internacjonalizacji Uczelni ale są również spotkania poświęcone innym tematom. Aktualna oferta dostępnych staff weeków.

Celem wyjazdów szkoleniowych ERASMUS+ jest zawsze wzrost kwalifikacji pracowników AM (w zakresie dziedziny wynikającej z ich zakresu obowiązków) jak i rozwój internacjonalizacji w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie wyjazdu jest również okazja na omówienie możliwości współpracy (np. dydaktycznej) dlatego wyjazd w ramach programu ERASMUS to świetny sposób na rozpoczęcie/rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany ustalić planowany program szkolenia (training programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i instytucja goszcząca. W dokładnym programie prowadzanych zajęć ustalany jest zakres tematyczny szkolenia, czas jego realizacji, termin wyjazdu oraz wartości dodanych dla wszystkich stron (instytucji przyjmującej, AM i dla osoby biorącej udział w szkoleniu). Program jest ustalany w porozumieniu z instytucją przyjmującą. Pobyt może trwać od kilku dni do 8 tygodni (minimum 2 dni).

Niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą.
Na realizację wyjazdu przyznawane jest dofinansowanie wyjazdu na zasadach programu ERASMUS+

Kwalifikacja na wyjazdy

O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Akademia Morska w Szczecinie zdecydowała o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Ponadto priorytetowo w naborze traktowani są pracownicy ubiegający się o pierwszy wyjazd.
Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest formularz zgłoszeniowy  z propozycją programu szkolenia (lub wskazaniem konkretnego programu staff week).
Na etapie rekrutacji nie jest wymagana zgoda instytucji przyjmującej.

Terminy rekrutacji

Nabory na wyjazdy w danym roku akademickim są ogłaszane wiosną roku poprzedzającego (najczęściej maj). Jeżeli po zakończeniu naboru pozostaną wolne środki lub Uczelnia pozyska dodatkowe fundusze ogłoszony będzie nabór dodatkowy.

 

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę