Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ Wyjazdy na prowadzenie zajęć

Wyjazdy na prowadzenie zajęć

Informacje ogólne

Jednym z działań programu ERASMUS+ skierowanym do pracowników naukowo dydaktycznych są wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w  krajach programu.
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo- dydaktycznym oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia zmian poprawiających dydaktyczny potencjał jednostki organizacyjnej lub uczelni.

Pobyt nauczyciela akademickiego w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Przed wyjazdem niezbędne jest przygotowanie indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement), dotyczącego nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Jest to wyjazd w ramach, którego należy przeprowadzić w Uczelni Partnerskiej minimum 8 godzin dydaktycznych ze studentami danej Uczelni. Dokładny program prowadzanych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu z Uczelniami partnerskimi.

Na realizację wyjazdu przyznawane jest dofinansowanie wyjazdu na zasadach programu ERASMUS+.

Kwalifikacja na wyjazdy

O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Akademia Morska w Szczecinie zdecydowała o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto priorytetowo w naborze traktowani są pracownicy ubiegający się o pierwszy wyjazd.
Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest formularz zgłoszeniowy z propozycją programu nauczania( min 8 h.) Na etapie rekrutacji nie jest wymagana zgoda instytucji przyjmującej.

Terminy rekrutacji

Nabory na wyjazdy w danym roku akademickim są ogłaszane wiosną roku poprzedzającego (najczęściej maj). Jeżeli po zakończeniu naboru pozostaną wolne środki lub Uczelnia pozyska dodatkowe fundusze ogłoszony będzie nabór dodatkowy. 

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę