Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Erasmus+ ERASMUS+ dla pracownika Uczelni

Stawki stypendium przy wyjazdach pracowników Uczelni w roku akademickim 2019/2020

Stawki stypendiów ERASMUS+ dla pracowników Uczelni w roku akademickim 2019/2020

WAŻNA INFORMACJA: W związku z ograniczonymi środkami przyznawanymi Uczelni, w zasadach finansowych programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 przyjęto zasadę, iż dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 4 dni roboczych niezależnie od długości pobytu. Stypendia na dłuższe pobyty mogą być przyznane wylącznie w sytuacji gdy po przyznaniu stypendiów na realizację zaplanowany wyjazdów pozostaną wolne środki w wysokości uniemozliwiającej realizację kolejnych wyjazdów.

Ponadto pracownikowi przyznawany jest ryczałt na podróż uzależniony od odlegości pomiędzy miejscowościami gdzie mieści się Akademia Morska a miejscem realizacji zajęć lub szkolenia. Odległość oblicznana jest na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej (link).

Wysokość ryczałtu na podróż:

* w przypadku podróży do 100 km ryczałt wynosi 20 EURO

Stawki stypendium przy wyjazdach pracowników Uczelni - stawki archiwalne

Stawki stypendiów dla pracowników Uczelni w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

Ponadto pracownikowi przyznawany jest ryczałt na podróż uzależniony od odlegości pomiędzy miejscowościami gdzie mieści się Akademia Morska a miejscem szkolenia. Odległość oblicznana jest na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej (link).

WAŻNA INFORMACJA: W związku z ograniczonymi środkami przyznawanymi Uczelni, w zasadach finansowych programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 przyjęto zasadę, iż dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 4 dni roboczych niezależnie od długości pobytu. Stypendia na dłuższe pobyty mogą być przyznane wylącznie w sytuacji gdy po przyznaniu stypendiów na realizację zaplanowany wyjazdów pozostaną wolne środki w wysokości uniemozliwiającej realizację kolejnych wyjazdów.

W związku z ograniczonymi środkami przyznawanymi Uczelni, w zasadach finansowych programu ERASMUS+ 2015/2016 przyjęto zasadę, iż dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 5 dni roboczych niezależnie od długości pobytu. Stypendia na dłuższe pobyty mogą być przyznane wyłącznie w sytuacji gdy po przyznaniu stypendiów na realizację zaplanowany wyjazdów pozostaną wolne środki w wysokości uniemozliwiającej realizację kolejnych wyjazdów.

Wysokość ryczałtu na podróż:

* w przypadku podróży bliższej niż 100 km ryczałt nie jest naliczany

Stawki stypendiów dla pracowników Uczelni w roku akademickim 2014/2015

W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania stypendiów programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015 wyjazdy finansowane są na zasadach analogicznych jak przy wyjazdach w delegację zagraniczną. Ponadto z każdym pracownikiem podpisywana jest umowa programu ERASMUS+ regulująca zasady wyjazdów w ramach programu ERASMUS+.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę