Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Kontakt Dane kontaktowe uczelni

Dane kontaktowe uczelni

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

NIP: 851-000-63-88
REGON: 000145129
PKD: 85.42B

centrala 91-48-09-400

e-mail: am@am.szczecin.pl

ul. Wały Chrobrego, pok. 2 

e-mail: rektor@am.szczecin.pl 
tel. 91-48-09-302 
fax. 91-48-09-585

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Biura Rektora Karolina Pilip

e-mail k.pilip@am.szczecin.pl

Tel. (91) 48 09 500

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Rzecznik prasowy Weronika Bulicz

e-mail: w.bulicz@am.szczecin.pl
e-mail: press@am.szczecin.pl

tel. +48 693 373 358
tel. 91-48-09-399

ul. Wały Chrobrego, pok. 73 

e-mail: Kanclerz-Sekretariat@am.szczecin.pl 
tel. 91-48-09-336 

ul. Wały Chrobrego, pok. 73a

tel. 91-48-09-304
fax. 91-48-09-575 

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Działu Promocji Anna Zengota

e-mail: a.zengota@am.szczecin.pl

tel. 661 821 908
tel. 91-48-09-360

Godziny pracy poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów: poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00

Przepisy kadrowe i socjalne w dziale Zarządzenia i druki

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Grażyna MECHTA

nr pokoju - pok. 56 - wejście przez pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 323
e-mail: g.mechta@am.szczecin.pl

Z-ca kierownika mgr Teresa BACHMAN

nr pokoju - pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 325
e-mail: t.bachman@am.szczecin.pl

sprawy osobowe (Wydział Nawigacyjny, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, SNJO, SWFiS)

Sam. Referent lic. Kaja SOBOŃ

nr pokoju - pok. 57

tel. (91) 48 - 09 - 827
e-mail: k.sobon@am.szczecin.pl

sprawy osobowe, administracja

Sam. referent lic. Agnieszka ADAMSKA

nr pokoju - pok. 54

tel. (91) 48 - 09 - 326
e-mail: i.sobczak@am.szczecin.pl

sprawy osobowe (załoga statku, pracownicy inżynieryjno-techniczni, obsługa)

Sam. referent mgr Małgorzata MADEJ

nr pokoju - pok. 54

tel. (91) 48 - 09 - 549
e-mail: m.madej@am.szczecin.pl

sprawy socjalne (pracownicy oraz emeryci i renciści uczelni), biblioteka

tel. (91) 48 09 350 - Sekretariat

e-mail: rn@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Agnieszka Deja
Kierownik mgr inż. Dorota Stochła

tel. (91) 48 09 755

e-mail: d.stochla@am.szczecin.pl

tel. 91 48 09 305, 48 09 554, 48 09 546

fax 91 48 09 718

e-mail: rb@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nazdw. AM

e-mail: rb@am.szczecin.pl

Kierownik mgr Marzena Piasecka
mgr inż. Justyna Bogdzia
mgr Magdalena Wierzgacz
mgr Elżbieta Jankowska – Terenowicz

fax: 91 48 09 748

e-mail: ar@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Zastępca Kanclerza Leszek Seredyński

tel. 91 48 09 592,

e-mail: l.seredynski@am.szczecin.pl

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju Michał Ślaź

tel. 91 48 09 885

e-mail m.slaz@am.szczecin.pl

Starszy Specjalista ds. Budowlanych Paweł Kolbiarz

tel. 91 48 09 809

e-mail: p.kolbiarz@am.szczecin.pl

Starszy Specjalista Justyna Rutkowska

tel. 91 48 09 676

e-mail j.rutkowska@am.szczecin.pl

fax 91 4809 748

e-mail: at@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik Działu Technicznego Edyta Świtalska

tel. 91 48 09 533

e-mail: e.switalska@am.szczecin.pl

Samodzielny Referent Działu Technicznego Renata Puławska

tel. 91 48 09 332

e-mail: r.pulawska@am.szczecin.pl

Samodzielny Referent Małgorzata Stasiak

tel. 91 48 09 532

e-mail m.stasiak@am.szczecin.pl

Specjalista Działu Technicznego Wiesław Roszatycki

tel. 91 48 09 534,

e-mail: w.roszatycki@am.szczecin.pl

Zakres zadań Działu:

  1. Zapewnienie pomocy (obsługi) prawnej Uczelni.
  2. Monitoring prawny na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących kultury organizacyjnej Uczelni.
  4. Wspieranie zarządzania Uczelnią, w tym zarządzania normatywnego.
  5. Prowadzenie centralnego rejestru i zbioru zarządzeń Rektora
  6. Prowadzenie centralnego rejestru i spraw związanych z ustanawianiem i odwoływaniem pełnomocnictw Rektora.
  7. Prowadzenie centralnego rejestru i dokumentacji kontroli zewnętrznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch
wg potrzeb (kontakt przez Dział Organizacyjno - Prawny)

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Elżbieta Jachowicz

tel. 091 48 09 462

e-mail: e.jachowicz@am.szczecin.pl

Specjalista mgr Magdalena Abramowska

tel. 091 48 09 504

e-mail: m.abramowska@am.szczecin.pl

Radcowie Prawni

tel. w siedzibie Uczelni 091 48 09 309

tel. do sekretariatu Kancelarii prawnej Skotarczak Dąbrowski Olech Sp. P. 91 421 09 40, 600 461 260, fax - 91 487 39 56
email: radcy@am.szczecin.pl

Radcy prawni pełnią dyżury codziennie w godzinach 8.00-12.00:poniedziałek i środa:
Milena Turos tel. 722 224 045

wtorek i czwartek:
Zbigniew Olech tel. 604 542 505

piątek:
Michał Bednarczyk tel. 609 731 140

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak prof. nadzw. AM

e-mail: rm@am.szczecin.pl

http://www.prorektor.am.szczecin.pl/

Dział Spraw Morskich i Praktyk Kierownik mgr inż. Monika Wiese

Tel. (91) 48-09-518

e-mail: rm@am.szczecin.pl

Sekretariat Prorektora ds. Morskich mgr Ewa Atroszko

Tel. (91) 48-09-519

e-mail: rm@am.szczecin.pl

Praktyki morskie inż. Marta Wiącek

tel. +48 91 48-09-571

email: praktyki@am.szczecin.pl
pok. 68

Dokumenty marynarskie Praktyki specjalistyczne i lądowe Wydziału Nawigacyjnego - kierunki pływające mgr inż. Anna Wronkowska

tel. +48 91 48-09-747

email: praktyki@am.szczecin.pl
pok. 68

Praktyki lądowe Wydziału Nawigacyjnego - kierunki lądowe Praktyki lądowe Wydziału Mechanicznego mgr Klaudia Krupa

tel. +48 91 48-09-334

email: praktyki@am.szczecin.pl
pok. 69

Praktyki lądowe WIET mgr Dorota Denisiuk

tel. +48 91 48-09-334

email: d.denisiuk@am.szczecin.pl
pok. 69

Sekcja Eksploatacji Statku Kierownik mgr Marcin Szymczak

Tel. (91) 48-09-507

e-mail: m.szymczak@am.szczecin.pl
e-mail: statek@am.szczecin.pl

Specjalista mgr inż. Krzysztof Jastrzemski

Tel. (91) 48-09-570

e-mail: k.jastrzemski@am.szczecin.pl

Biuro Karier Doradca zawodowy Administracja

tel. +48 91 48-09-587
tel. +48 91 48-09-887
e-mail: biurokarier@am.szczecin.pl

http://www.biurokarier.am.szczecin.pl/

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Dyrektor dr inż. st. of. mech. Paweł Krause

Tel. (91) 48-09-477

e-mail: sdko@am.szczecin.pl

http://www.sdko.am.szczecin.pl/

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Dyrektor mgr inż. Barbara Głowacz

Dębogórska 7/8, 71-717 Szczecin

Tel. (91) 42-81-765
e-mail: osrm@am.szczecin.pl

http://osrm.am.szczecin.pl/

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu Dyrektor mgr Jadwiga Smulska

ul. Komandorska 5, 72-600 Świnoujście

Tel. (91) 32-17-261
e-mail: mos@am.szczecin.pl

http://mos.am.szczecin.pl/

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu Dyrektor mgr inż. Maciej Wicik

e-mail: mosk@am.szczecin.pl

Tel. 94-71-35-102

http://mosk.am.szczecin.pl/

rw@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Elżbieta Wojniłko

tel. 91 48 09 311

e-mail: e.wojnilko@am.szczecin.pl

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Katarzyna Prill

tel. 91 48 09 337

e-mail: k.prill@am.szczecin.pl

Starszy inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Emilia Muślewska

tel. 91 48 09 886

e-mail: e.muslewska@am.szczecin.pl

Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Wojniłko

e-mail: iod@am.szczecin.pl

pokój nr 074 i nr 073

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik mgr Jarosław Sobczak

tel. 091 48 09 491

e-mail: j.sobczak@am.szczecin.pl

Starszy specjalista mgr Marta Mikulska-Nawacka

tel. 091 48 09 321

e-mail: m.mikulska@am.szczecin.pl

Samodzielny referent mgr Edyta Kniaź

tel. 091 48 09 629

e-mail: e.kniaz@am.szczecin.pl

Samodzielny referent mgr Izabela Urbańska

tel. 091 48 09 531

e-mail: i.urbanska@am.szczecin.pl

Specjalista mgr Agnieszka Kostarelas-Filip

tel. 091 48 09 628

e-mail: a.kostarelas@am.szczecin.pl

ul. Wały Chrobrego 1-2

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Dyrektor Dorota Chybowska

e-mail: d.chybowska@am.szczecin.pl

tel. 91-48-09-480

pok. 25

Starszy specjalista Emilia Roszkowska

e-mail: e.roszkowska@am.szczecin.pl

tel. 91-48-09-818

pok. 24

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Elżbieta Wojniłko

e-mail: iod@am.szczecin.pl

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę