Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelniane Centrum Informatyczne Zadania UCI

Zadania realizowane przez UCI

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 15.09.2008r. zadania UCI zostały określone następująco:

 • inicjowanie rozwoju informatycznego i przedstawianie kierownictwu propozycji założeń i koncepcji tworzących i wspierających nowoczesną i jednolitą politykę informatyczną w Uczelni,
 • administrowanie usługą katalogową Active Directory w sieci Uczelni,
 • administrowanie serwerami, sieciami informatycznymi, aktywnymi urządzeniami sieciowymi oraz wewnętrzną i zewnętrzną poczta elektroniczną w Uczelni,
 • administrowanie stronami internetowymi www Uczelni,
 • prowadzenie całokształtu spraw dot. bezpieczeństwa sieci i ochrony danych w systemie elektronicznym,
 • zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów,
 • szkolenie, pomoc i konsultacje dla użytkowników programów i systemów informatycznych w Uczelni (w tym Helpdesk),
 • obsługa informatyczna programów i systemów informatycznych w jednostkach administracyjnych,
 • obsługa programu bezpłatnych licencji na oprogramowanie w ramach MSDNAA,
 • prowadzenie centralnej ewidencji oprogramowania i licencji na aplikacje, programy biurowe, systemy operacyjne,
 • planowanie rozbudowy, modernizacji i napraw sieci strukturalnej w oparciu o wykonawców zewnętrznych.
 • świadczenie usług serwisowych i napraw sprzętu informatycznego dla jednostek administracyjnych Uczelni oraz dla pozostałych jednostek – na zlecenie i w ramach możliwości kadrowych i technicznych UCI (m.in. współpraca z inżynierami ds. aparaturowo – informatycznych),
 • opiniowanie planów i zamówień Uczelni dot. zakupów sprzętu informatycznego, programów i usług informatycznych, a także zlecania na zewnątrz napraw oraz wniosków likwidacyjnych dot. tego sprzętu (współpraca z Działem Administracyjno – Gospodarczym),
 • konfigurowanie sprzętu informatycznego (w tym nowo zakupionych zestawów komputerowych) do pracy w sieci komputerowej, oznaczanie ich etykietami inwentarzowymi oraz przekazanie do użytkownika docelowego.
 • przygotowywanie specyfikacji technicznej przedmiotowego zamówienia do SIWZ na podstawie złożonych wniosków i zapotrzebowania do postępowań przetargowych.
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nisko cennych w zakresie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych.

UCI obsługuje następujące jednostki:

 • Administracja szkoły (kadry, płace, kwestura: w pierwszej kolejności prosimy zgłaszać się do Pana Wiznerowicza)
 • Dziekanaty (WM, WN, WIET)
 • Osiedle akademickie
 • SDKO
 • OD Podgórna
 • OSRM
Autor: Łukasz Warlikowski

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę