Zakład Fizyki - Laboratoria fizyki - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Zakład Fizyki Laboratoria fizyki

Wybrane stanowiska laboratoryjne

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną


Stanowisko pozwala wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej metalowej struny, przez którą przepuszczamy prąd elektryczny. Podczas przepływu prądu przez przewodnik wydziela się ciepło powodując wzrost temperatury, a w konsekwencji przyrost długości badanej struny. Zmiany natężenia prądu płynącego przez strunę dokonujemy przy pomocy autotransformatora, natomiast dokładny przyrost temperatury pozwala uzyskać zastosowana termopara.

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu


Celem doświadczenia jest zapoznanie się z podstawowymi własnościami fal akustycznych. Wyznaczenie prędkości dźwięku jest możliwe poprzez bezpośredni pomiar czasu przebiegu sygnału akustycznego generowanego przez głośnik. W tym celu wykorzystujemy precyzyjny miernik czasu sprzężony z dwoma wzmacniaczami napięciowymi.

Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego


Stanowisko służy do badania odkształceń sprężystych w ciałach stałych. Zapoznaje z elementami mechaniki bryły sztywnej oraz z siłami wzajemnego oddziaływania molekuł. Wymaga także umiejętności posługiwania się precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi.

Wyznaczanie częstości generatora metodą obserwacji krzywych Lissajous i dudnień


Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem składania drgań harmonicznych wzajemnie równoległych (dudnienia) lub prostopadłych (krzywe Lissajous). Zrozumienie obserwowanych zjawisk wymaga znajomości budowy i zasady działania oscyloskopu – podstawowego urządzenia do badania przebiegów elektrycznych.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę