Zakład Fizyki - Badania Naukowe - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Zakład Fizyki Badania Naukowe

 Pracownicy Zakładu Fizyki zajmują się szerokim wachlarzem badań naukowych obejmujących fizykę.

Od wielu lat, pracownicy ZF zaangażowani są w program EURUfusion (dawniej EURATOM). Asocjacja EUROfusion -  IFPiLM jest siecią instytutów i uczelni w Polsce, która powstała 1 stycznia 2005 roku na mocy porozumień, jakie Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie zawarł ze Wspólnotą Euratom reprezentowaną przez Komisję Europejską. Najważniejszym z tych porozumień jest Kontrakt Asocjacyjny, który zapewnia udział sieci w europejskim programie badań nad fuzją jądrową jako źródłem energii oraz częściowe finansowanie tych badań naukowych. W ten sposób także Polska bierze udział w programie, którego celem jest ostateczna demonstracja możliwości wykorzystania energii wiązania ciężkich izotopów wodoru (deuteru i trytu) do generacji energii elektrycznej w cyklu cieplnym.

Zespół badawczy w składzie:

 • dr hab. Janusz Chrzanowski
 • dr Bohdan Bieg
prowadzi prace w zakresie mikrofalowej  diagnostyki  plazmy. Ten temat badawczy obejmuje analizę szeregu zagadnień związanych z interferometryczną i polarymetryczną diagnostyką plazmy termonuklearnej. W szczególności badania obejmują:
 • metody opisu oraz równania ewolucji stanu polaryzacji fali e-m podczas jej propagacji w niejednorodnej, anizotropowej plazmie,
 • zmiany polaryzacji fali e-m przy podwójnym przejściu przez plazmę, z wykorzystaniem retro reflektora CCR i 2DCR,
 • polaryzacyjne własności retro reflektora CCR w zakresie dalekiej podczerwieni,
 • refrakcja promieniowania submilimetrowego w geometrii tokamaka JET i stellaratora W7-X i jej wpływ na pomiary polarymetryczne i interferometryczne,
 • zastosowanie metod inwersji danych polarymetrycznych w diagnostyce plazmy,
 • opracowanie funkcjonalnej metody kalibracji.

Dodatkowo pracownicy Katedry Fizyki i Chemii uczestniczą w następujących badaniach własnych:
 • dr hab. J. Chrzanowski – Badanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z powierzchniami metali,
 • dr A. Kowalska – Badanie oddziaływania promieniowania jonizującego z materią ożywioną i nieożywioną. Analiza powstałych defektów i procesów reperacji oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne badanych materiałów,
 • dr K. Marosek  – Wytrzymałość urządzeń mechanicznych i elektrycznych w ekstremalnych warunkach takich jak osobliwości oraz efekty związane ze zmianami stałych fundamentalnych.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę