Zakład Chemii - Laboratoria Chemii - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Zakład Chemii Laboratoria Chemii

Laboratorium chemii i chemii technicznej

Widok ogólny laboratorium chemii i chemii technicznej
Widok ogólny laboratorium chemii i chemii technicznej

W laboratorium tym prowadzony jest cykl ćwiczeń laboratoryjnych z chemii oraz chemii technicznej. Na zajęciach tych studenci zapoznawani są na wstępie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zagadnienie substancji niebezpiecznych, a w nim identyfikację, oznakowanie oraz podstawowe sposoby ich neutralizacji. Na kolejnych zajęciach na bazie osobiście przeprowadzonych doświadczeń poznają i wzbogacają wiedzę na temat roztworów oraz różnych sposobów wyrażania ich stężeń, pogłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat systematyki pierwiastków oraz właściwości pierwiastków bloku s i p, dysocjacji, pH roztworów, hydrolizy, szybkości reakcji (z rozszerzeniem wiadomości na temat katalizatorów, inhibitorów), procesów utleniania i redukcji w roztworach, a także teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat korozji i szerokiej palety skutecznych sposobów jej zapobiegania.

Wybrane stanowiska laboratoryjne z chemii wody

Oznaczania pH oraz alkaliczności p i m wody kotłowej
i wody chłodzącej silniki okrętowe

 

Stanowisko służy do badania jakości wody technicznej stosowanej na statkach pod względem poziomu wymaganych w eksploatacji takich parametrów, jak: pH oraz alkaliczność typu p i m. Pozwala określić, czy woda wykazuje odpowiednie właściwości antykorozyjne i przeciwpienne i czy zawiera właściwy poziom pakietu alkalicznych związków chemicznych. Parametry p i m są podstawą tzw. szumowania dolnego eksploatowanych kotłów okrętowych.

Oznaczania zawartości jonów chlorkowych zawartych w wodzie kotłowej
i chłodzącej metodą argentometryczną, tzw. metodą Mohra

 

Służy do badania zawartości korozyjnie oddziałujących jonów chlorkowych oraz do kontroli jakości otrzymywanego na statku destylatu z wody morskiej.

 

 

Przenośne zestawy laboratoryjne do badania
wody kotłowej i chłodzącej na statkach

 

Przenośne zestawy laboratoryjne używane przez mechaników okrętowych, w trakcie rejsu, do badania i kontroli parametrów wody kotłowej i chłodzącej. Na podstawie uzyskanych wyników badań mechanik dozując odpowiednie preparaty koryguje parametry wody w kotle lub w obiegach wody chłodzącej oraz podejmuje decyzje diagnostyczne dotyczące urządzenia, w którym eksploatowana jest badana woda.

Laboratorium chemii paliw, olejów i smarów widok ogólny

 

 

 

Wybrane stanowiska laboratoryjne z chemii paliw, olejów i smarów

Pomiar temperatury zapłonu olejów smarowych
w tyglu otwartym i zamkniętym

 

Służy do badania temperatury zapłonu olejów świeżych w tyglu otwartym metodą Marcussona oraz temperatury zapłonu olejów używanych w tyglu zamkniętym metodą Martensa-Pensky’ego. Umożliwia ono stwierdzenie, czy olej smarowy eksploatowany w silniku okrętowym nie został zanieczyszczony paliwem (przecieki paliwa do systemu olejowego) i czy jego dalsza eksploatacja nie grozi wybuchem par paliwa w karterze silnika oraz niebezpieczeństwem zatarcia silnika.

Oznaczanie liczby kwasowej i liczby zasadowej olejów smarowych
metodą miareczkowania potencjometrycznego

 

Służy do oceny stopnia zużycia eksploatowanego oleju, jego aktualnej rezerwy alkalicznej (oleje silnikowe) i stopnia zestarzenia olejów niesilnikowych (zawartość kwasów organicznych mało- i wielkocząsteczkowych.

Pomiar penetracji i temparatury kroplenia
smarów plastycznych

 

Stanowisko do oznaczania penetracji smarów plastycznych metodą bez- i po ugniataniu oraz określenia na tej podstawie klasy konsystencji smaru.

Przenośne zestawy laboratoryjne
do badania olejów smarowych na statkach

 

Przenośne zestawy umożliwiają mechanikom okrętowym, w razie potrzeby, przeprowadzenie badania oleju smarowego na statku w morzu. Za pomocą tych zestawów mechanik testuje takie podstawowe parametry oleju, jak: zawartość wody, rodzaj wody (morska - czy słodka), liczbę zasadową (BN), lepkość, zawartość zanieczyszczeń. Na podstawie tych badań podejmuje decyzje diagnostyczne dotyczące stanu oleju oraz stanu urządzenia, w którym ten olej jest eksploatowany.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę